skip to Main Content

Belangrijke fiscale wijzigingen voor de komende jaren

Het kabinet Rutte IV is van plan om een aantal belangrijke fiscale wijzigingen door te voeren. Deze voorgenomen wijzigingen zijn grotendeels opgenomen in de onlangs verschenen ‘Voorjaarsnota’. Deze wijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de fiscale positie van o.a. DGA’s en vermogende particulieren.

Hieronder zetten wij een aantal voorgenomen wijzigingen kort voor u onder elkaar.

Per 2023

 • Verlaging 15%-schijf in de vennootschapsbelasting van € 395.000 naar € 200.000;
 • Verhogen van het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%;
 • Aanpassing van de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per zakelijke kilometer;
 • Aanpassing maximumbedrag Wet excessief lenen bij eigen BV naar € 700.000 (eerste peildatum 31 december 2023);
 • Aanpassing box 3-systeem naar aanleiding van het Hoge Raad arrest van 24 december 2021;
 • Afschaffing van de jubelton (‘schenkingsvrijstelling eigen woning’);
 • Verlaging doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon van 25% naar 15%;
 • Beperking aftrektarief in box 1 (o.a. relevant voor hypotheekrente en alimentatie) tegen ten hoogste het eerste schijftarief.

Per 2024

 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per zakelijke kilometer;
 • Invoering tweeschijventarief in box 2, met een basistarief van 26% over de eerste € 67.000 inkomen uit aanmerkelijk belang, en 29,5% over het meerdere;
 • Afschaffing van het regime van de open commanditaire vennootschap, met bijbehorende overgangsrecht;

Per 2025

 • Invoering box 3-systeem op basis van werkelijk rendement;
 • Meetellen box 2 en box 3 bij afbouw algemene heffingskorting.

Wij verwachten meer duidelijkheid over de genoemde wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022. Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen BV is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer.

Heeft u vragen over de voorgenomen wijzigingen van het kabinet? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Via de volgende links vindt u meer informatie:

Belastingdienst gaat UBO-registraties handhaven!

De deadline van 27 maart 2022 voor het registreren van de zogeheten UBO's (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) ligt inmiddels alweer enige tijd achter ons. Gebleken is dat een…

Lees meer

Download nu het e-book ‘Fiscale cijfers 2022’

Fiscale cijfers is een praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. Het geeft u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2022,…

Lees meer

Regel tijdig uw UBO registratie!

Bent u als (mede)eigenaar of bestuurder betrokken bij een rechtspersoon (zoals een BV, NV, stichting of coöperatie) of in een personenvennootschap (zoals een maatschap, VOF of CV), dan heeft u…

Lees meer

Vergoeding belastingrente aan ondernemers en weer excuses Belastingdienst

De Belastingdienst meldt dat door onjuiste geautomatiseerde verwerking een aantal ondernemers ten onrechte geen belastingrente vergoed hebben gekregen bij btw-teruggaven en btw-verminderingen. Zodra het meer dan 8 weken duurt om…

Lees meer

Eindejaarstips 2021

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 109 tips ingedeeld…

Lees meer

Miljoenennota en Belastingplan 2022

Miljoenennota 2022 Op Prinsjesdag, afgelopen dinsdag 21 september, heeft het demissionaire kabinet-Rutte III de Miljoenennota 2022 ‘Veerkracht en verder bouwen‘ bekendgemaakt. Met een verwachte economische groei van 3,5 procent in…

Lees meer
Back To Top