skip to Main Content

Internet consultatie wetsvoorstel met betrekking tot aanpassing fiscale behandeling Open CV en Open FGR

Op 29 maart 2021 heeft Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief het startsein gegeven voor een internetconsultatie  over een wetsvoorstel genaamd ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ (‘wetsvoorstel’). Als dit voorstel wet wordt, heeft dat grote gevolgen voor structuren waarin een commanditaire vennootschap (‘CV’) of een fonds voor gemene rekening (‘FGR’) wordt gebruikt. Ook als sprake is van een structuur met vergelijkbare buitenlandse samenwerkingsverbanden is actie vóór 1 januari 2022 vereist.

Huidige situatie

Op dit moment komen CV’s en FGR’s voor in een open en een besloten vorm. Voor de open vorm geldt dat deze, net als een besloten vennootschap (BV), zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (VPB). Deze vorm wordt vaak gebruikt bij niet fiscaal gedreven privacy-structuren. De besloten vormen zijn fiscaal transparant waardoor bezittingen, schulden en inkomsten direct worden toegerekend aan de achterliggende participanten. Deze vorm wordt vaak gebruikt als investeringsfonds.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2022 vervalt op basis van het wetsvoorstel de vennootschapsbelastingplicht van de open CV waardoor alle open CV’s fiscaal transparant worden. Deze wijziging in fiscale status leidt tot een fictieve overdracht van de vermogensbestanddelen aan de vennoten. Om acute belastingheffing daarbij uit te stellen worden faciliteiten ingevoerd waarbij de belastingclaim wordt doorgeschoven of betaling van de verschuldigde belasting in tien gelijke jaarlijkse termijnen kan plaatsvinden.

Het voorstel staat alleen nog een open- en dus VPB-plichtig FGR toe wanneer de participaties worden verhandeld op een gereglementeerde markt als bedoeld in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (of een daarmee vergelijkbaar handelsplatform, zoals bijvoorbeeld NPEX) of wanneer het FGR de verplichting heeft om met regelmaat, op verzoek van de participanten, ten laste van haar activa participaties in te kopen.

Als participaties in een FGR formeel of feitelijk maar door één familie kunnen worden gehouden, kan volgens het voorstel geen sprake zijn van een open FGR. Daardoor ontstaat bij familiefondsen per 1 januari 2022 in elk geval fiscale transparantie.

Voor de fiscale kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met een CV komt het unaniem toestemmingsvereiste komt te vervallen. Deze zijn op basis van het voorstel dus altijd fiscaal transparant. Indien geen vergelijkbare rechtsvorm in Nederland bestaat, zoals een Limited Liability Partnership, wordt de behandeling voor de winstbelasting in het buitenland gevolgd voor de Nederlandse VPB;

Gevolgen voor de praktijk

  • DGA’s die hun vermogen wensen te anonimiseren kunnen geen gebruik meer maken van een privacy-structuur met een open CV of FGR.
  • Er zijn veel DGA’s die al een open FGR of open CV gebruiken als persoonlijke holding. Voor dergelijke structuren zal vóór 1 januari 2022 reorganisatie overwogen en besproken moeten worden. Zeker ook omdat opvallend genoeg voor participanten in een open FGR geen doorschuif- of betalingsuitstelfaciliteiten worden voorgesteld.
  • Als enig positief puntje is te noemen dat het voorstel een versoepeling betekent met betrekking tot de verhandelbaarheid van de participaties voor investeringsfondsen waarbij fiscale transparantie gewenst is.

Hoe gaat dit nu verder?

Het publiek heeft tot en met 26 april 2021 gelegenheid om op het consultatievoorstel te reageren via deze website. Daarna zal het kabinet het (gewijzigde) wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft het voornemen om de wetswijzigingen per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Wij verwachten echter vanuit de praktijk nog wel wat kritiek op dit voorstel. Want terwijl het voorstel is gericht op het voorkomen van hybride mismatches bij de fiscale kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen, hebben de voorgestelde aanpassingen zeer ingrijpende gevolgen voor zuiver binnenlandse niet fiscaal gedreven (privacy)structuren. Het voorstel schiet daarmee naar onze mening daarmee zijn doel voorbij en leidt zonder aanpassing tot zeer ongewenste neveneffecten.

Wij houden u uiteraard op de hoogte, maar neemt u gerust contact met ons op als u nu al vragen heeft hierover.

Vergoeding belastingrente aan ondernemers en weer excuses Belastingdienst

De Belastingdienst meldt dat door onjuiste geautomatiseerde verwerking een aantal ondernemers ten onrechte geen belastingrente vergoed hebben gekregen bij btw-teruggaven en btw-verminderingen. Zodra het meer dan 8 weken duurt om…

Lees meer

Eindejaarstips 2021

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 109 tips ingedeeld…

Lees meer

Miljoenennota en Belastingplan 2022

Miljoenennota 2022 Op Prinsjesdag, afgelopen dinsdag 21 september, heeft het demissionaire kabinet-Rutte III de Miljoenennota 2022 ‘Veerkracht en verder bouwen‘ bekendgemaakt. Met een verwachte economische groei van 3,5 procent in…

Lees meer

Overzicht wetsvoorstellen Belastingplan 2022

In het pakket Belastingplan 2022 staan voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Met name in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende…

Lees meer

Belastingplan 2022 in het kort

In het pakket Belastingplan 2022 staan voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Met name in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende…

Lees meer

Top 5 voorstellen Belastingplan 2022 voor ondernemers

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de vijf belangrijkste voor u op een rij. 1. Onbelaste…

Lees meer
Back To Top