skip to Main Content

Verlenging steunmaatregelen tot 1 oktober 2021

Verlenging bijzonder uitstel betaling belastingschulden naar 1 oktober 2021!

Het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Wanneer u uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt, moet tegelijk een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijgt u de gelegenheid om vanaf 1 oktober volgend jaar (2022 dus!) de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Heeft u eerder dit jaar al verlenging van het uitstel gekregen dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Hierbij moet u wel voldoen aan de voorwaarden die nu al ook golden voor het verlengen van het bijzonder uitstel. De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

NOW, TVO, TONK en Tozo

Ook de steunmaatregelingen NOW, TVL, TONK en Tozo worden met drie maanden verlengd, tot en met 30 september 2021. De NOW-4 (de zesde periode) zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 26 juli 2021. Wel geldt voor NOW-4 de maand februari 2021 als nieuwe referentiemaand voor de loonsom, in plaats van juni 2020. Ook telt de TVL niet meer mee als omzet voor de tijdelijke NOW-3 en NOW-4 (Q4 2020 – Q3 2021). Werkgevers kunnen bij het verwachte omzetverlies nu al rekening houden met het aangepaste omzetbegrip.

Aanpassingen controlesystematiek NOW

Er is verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de administratieve lasten bij de controle van de NOW te verlagen. Dit heeft geleid tot een zestal aanpassingen.

  1. Het drempelbedrag waarboven een derdenverklaring nodig is, wordt verhoogd naar € 40.000 en de huidige bovengrens van € 125.000 gaat voor NOW 3 en NOW 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.
  2. Beperking werkzaamheden als de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd.
  3. Controle NOW 3 en NOW 4 na afloop als ware het één opdracht. Er blijft wel een afzonderlijke verklaring per tranche nodig.
  4. Inhoudelijke en procesmatige samenvoegingen voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden;
  5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant
  6. Bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, kunnen volstaan met een verklaring met beperkte mate van zekerheid.

Vergoeding belastingrente aan ondernemers en weer excuses Belastingdienst

De Belastingdienst meldt dat door onjuiste geautomatiseerde verwerking een aantal ondernemers ten onrechte geen belastingrente vergoed hebben gekregen bij btw-teruggaven en btw-verminderingen. Zodra het meer dan 8 weken duurt om…

Lees meer

Eindejaarstips 2021

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 109 tips ingedeeld…

Lees meer

Miljoenennota en Belastingplan 2022

Miljoenennota 2022 Op Prinsjesdag, afgelopen dinsdag 21 september, heeft het demissionaire kabinet-Rutte III de Miljoenennota 2022 ‘Veerkracht en verder bouwen‘ bekendgemaakt. Met een verwachte economische groei van 3,5 procent in…

Lees meer

Overzicht wetsvoorstellen Belastingplan 2022

In het pakket Belastingplan 2022 staan voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Met name in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende…

Lees meer

Belastingplan 2022 in het kort

In het pakket Belastingplan 2022 staan voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Met name in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende…

Lees meer

Top 5 voorstellen Belastingplan 2022 voor ondernemers

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de vijf belangrijkste voor u op een rij. 1. Onbelaste…

Lees meer
Back To Top