Ga naar hoofdinhoud

Wet betaald ouderschapsverlof ingevoerd

In augustus 2021 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen. Deze wet is op dinsdag 2 augustus 2022 ingegaan wat betekent dat werknemers, tot het kind 1 jaar is, negen weken lang met verlof kunnen gaan, waarbij 70% van het salaris wordt uitbetaald. Dit gaat het UWV uitkeren.

Er bestonden al andere regelingen, zoals:

  • Zwangerschapsverlof: zes weken
  • Bevallingsverlof: tien weken
  • Geboorteverlof: vijf dagen (100% doorbetaald) en vijf weken (70% vergoed)

Boven op de bovenstaande regelingen geldt vanaf nu het ouderschapsverlof. Het maximumaantal verlofuren per kind bedraagt 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Voor 9 van die 26 weken wordt een uitkering ontvangen van het UWV, mits deze binnen het eerste levensjaar van het kind vallen.

Goed om te weten:

  • De nieuwe regeling geldt alleen voor ouders in loondienst. Zzp’ers hebben hier dus geen recht op.
  • Het betaalde ouderschapsverlof geldt niet alleen voor ouders waarvan het kind na 2 augustus wordt geboren. Het geldt ook voor werkende ouders die in het afgelopen jaar een kind hebben gekregen (zolang het kind nog niet 1 jaar is geworden en als de ouders hier nog recht op hebben).

Wat betekent het ouderschapsverlof voor de werkgever?

Als uw werknemer ouderschapsverlof wil opnemen, kunt u voor uw werknemer de WAZO-uitkering voor betaald ouderschapsverlof aanvragen (vanaf 9 augustus 2022). De uitkering vraagt u achteraf aan. Dit betekent dat u, nadat uw werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen, de uitkering aanvraagt.

Meer informatie over het betaalde ouderschapsverlof vindt u op de website van het UWV.

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer

Belastingplan 2023: Overige maatregelen

Maatwerk invorderingsrente mogelijk Als een belastingplichtige zijn belastingschuld niet tijdig betaalt, moet hij ook invorderingsrente betalen. Voorgesteld is om de mogelijkheden voor de inspecteur te verruimen om geen invorderingsrente te…

Lees meer

Belastingplan 2023: Wijzigingen voor (vermogende) particulieren

Tarieven inkomstenbelasting 2023 niet-AOW-er Belastingplichtigen die aan het begin van 2023 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2023 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken. Tarief…

Lees meer

Belastingplan 2023: Wijzigingen rondom auto & mobiliteit

Onbelaste reiskostenvergoeding Een werkgever mag zijn werknemers voor zakelijke kilometers (incl. woon-werkverkeer) een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer betalen. De maximale onbelaste vergoeding wordt verhoogd per 1 januari 2023…

Lees meer
Back To Top