Ga naar hoofdinhoud

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

1. Invoering verhoogd tarief en twee tariefschijven box 2 per 2024

Het kabinet wil twee belastingschijven introduceren in box 2 van de inkomstenbelasting. In box 2 betalen DGA’s belasting over de winst op hun aandelen (zoals dividend). Het gaat om een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen en 31% voor het bedrag boven € 67.000.

2. Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling DGA per 2023

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband.

3. Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning (‘Jubelton’) per 2023

De verruimde schenkingsvrijstelling van € 106.671 (2022), bestemd om een eigen woning aan te schaffen of af te lossen op een eigenwoningschuld, vervalt per 2024. Vooruitlopend daarop wordt deze vrijstelling in 2023 al verlaagd naar € 28.947.

4. Aanpassingen box 3

Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel voor box 3 komen waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet met overbruggingswetgeving. De tijdelijke wetgeving gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Daarbij gebruikt de Belastingdienst rendementspercentages die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen. Het huidige tarief voor box 3 van 31% wordt jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025.

5. Afschaffen leegwaarderatio woningen

De waarde van verhuurde woningen met huurbescherming wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio.
Dit is van belang voor de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting in box 3. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 voor tijdelijke huurcontracten (zelfstandige woonruimte: korter dan 2 jaar; niet-zelfstandige woonruimte: korter dan 5 jaar) en voor verhuur aan gelieerde partijen een ratio van 100% te hanteren. Hiermee wordt in die situaties de leegwaarderatio in feite afgeschaft.

6. Verlaging eerste schijf vennootschapsbelasting en verhoging tarief

Het kabinet wil het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf verhogen van 15% naar 19%. Ook wil het kabinet de schijflengte van de eerste schijf inkorten van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor geldt het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% al vanaf een belastbaar bedrag boven de € 200.000.

7. Verhoging tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4% per 2023

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat omhoog. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor woningen waar de verkrijger niet voor langere tijd zelf in gaat wonen, wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.

8. Afschaffing middelingsregeling per 2023

Voorgesteld wordt om de middelingsregeling af te schaffen. Het tijdvak 2022-2023-2024 is het laatste tijdvak waarover kan worden gemiddeld.

9. Aftopping periodieke giftenaftrek

Periodieke giften zijn giften die jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar worden gedaan. Onder voorwaarden zijn dergelijke giften op dit moment geheel aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voorgesteld is om voor periodieke giften een maximum aftrekbaar bedrag van € 250.000 (per huishouden) in te voeren.

10. Nultarief voor zonnepanelen

Momenteel is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen bij of aan woningen vanaf 1 januari 2023 onder het btw-nultarief brengen.

Lees alles over de wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2023 hier.

Ga terug naar de overzichtspagina >

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld…

Lees meer

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is…

Lees meer

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen. Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer

Belastingplan 2023: Overige maatregelen

Maatwerk invorderingsrente mogelijk Als een belastingplichtige zijn belastingschuld niet tijdig betaalt, moet hij ook invorderingsrente betalen. Voorgesteld is om de mogelijkheden voor de inspecteur te verruimen om geen invorderingsrente te…

Lees meer
Back To Top