Skip to content

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

1. Invoering verhoogd tarief en twee tariefschijven box 2 per 2024

Het kabinet wil twee belastingschijven introduceren in box 2 van de inkomstenbelasting. In box 2 betalen DGA’s belasting over de winst op hun aandelen (zoals dividend). Het gaat om een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen en 31% voor het bedrag boven € 67.000.

2. Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling DGA per 2023

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband.

3. Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning (‘Jubelton’) per 2023

De verruimde schenkingsvrijstelling van € 106.671 (2022), bestemd om een eigen woning aan te schaffen of af te lossen op een eigenwoningschuld, vervalt per 2024. Vooruitlopend daarop wordt deze vrijstelling in 2023 al verlaagd naar € 28.947.

4. Aanpassingen box 3

Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel voor box 3 komen waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet met overbruggingswetgeving. De tijdelijke wetgeving gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Daarbij gebruikt de Belastingdienst rendementspercentages die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen. Het huidige tarief voor box 3 van 31% wordt jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025.

5. Afschaffen leegwaarderatio woningen

De waarde van verhuurde woningen met huurbescherming wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio.
Dit is van belang voor de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting in box 3. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 voor tijdelijke huurcontracten (zelfstandige woonruimte: korter dan 2 jaar; niet-zelfstandige woonruimte: korter dan 5 jaar) en voor verhuur aan gelieerde partijen een ratio van 100% te hanteren. Hiermee wordt in die situaties de leegwaarderatio in feite afgeschaft.

6. Verlaging eerste schijf vennootschapsbelasting en verhoging tarief

Het kabinet wil het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf verhogen van 15% naar 19%. Ook wil het kabinet de schijflengte van de eerste schijf inkorten van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor geldt het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% al vanaf een belastbaar bedrag boven de € 200.000.

7. Verhoging tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4% per 2023

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat omhoog. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor woningen waar de verkrijger niet voor langere tijd zelf in gaat wonen, wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.

8. Afschaffing middelingsregeling per 2023

Voorgesteld wordt om de middelingsregeling af te schaffen. Het tijdvak 2022-2023-2024 is het laatste tijdvak waarover kan worden gemiddeld.

9. Aftopping periodieke giftenaftrek

Periodieke giften zijn giften die jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar worden gedaan. Onder voorwaarden zijn dergelijke giften op dit moment geheel aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voorgesteld is om voor periodieke giften een maximum aftrekbaar bedrag van € 250.000 (per huishouden) in te voeren.

10. Nultarief voor zonnepanelen

Momenteel is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen bij of aan woningen vanaf 1 januari 2023 onder het btw-nultarief brengen.

Lees alles over de wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2023 hier.

Ga terug naar de overzichtspagina >

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer

Belastingplan 2024: Ondernemingen en dga

Vervallen belastingplicht open familiefondsen Wil een familiefonds, vaak een fonds voor gemene rekening (fgr), voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan nieuwe voorwaarden…

Lees meer

Belastingplan 2024: Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

BOR Als ondernemingsvermogen wordt overgedragen door schenking of vererving, kan dat tot heffing van schenk- of erfbelasting leiden. Om te voorkomen dat de continuïteit van een onderneming hierdoor in gevaar…

Lees meer
Back To Top