Ga naar hoofdinhoud

Belangrijke fiscale wijzigingen voor de komende jaren

Het kabinet Rutte IV is van plan om een aantal belangrijke fiscale wijzigingen door te voeren. Deze voorgenomen wijzigingen zijn grotendeels opgenomen in de onlangs verschenen ‘Voorjaarsnota’. Deze wijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de fiscale positie van o.a. DGA’s en vermogende particulieren.

Hieronder zetten wij een aantal voorgenomen wijzigingen kort voor u onder elkaar.

Per 2023

 • Verlaging 15%-schijf in de vennootschapsbelasting van € 395.000 naar € 200.000;
 • Verhogen van het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%;
 • Aanpassing van de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per zakelijke kilometer;
 • Aanpassing maximumbedrag Wet excessief lenen bij eigen BV naar € 700.000 (eerste peildatum 31 december 2023);
 • Aanpassing box 3-systeem naar aanleiding van het Hoge Raad arrest van 24 december 2021;
 • Afschaffing van de jubelton (‘schenkingsvrijstelling eigen woning’);
 • Verlaging doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon van 25% naar 15%;
 • Beperking aftrektarief in box 1 (o.a. relevant voor hypotheekrente en alimentatie) tegen ten hoogste het eerste schijftarief.

Per 2024

 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per zakelijke kilometer;
 • Invoering tweeschijventarief in box 2, met een basistarief van 26% over de eerste € 67.000 inkomen uit aanmerkelijk belang, en 29,5% over het meerdere;
 • Afschaffing van het regime van de open commanditaire vennootschap, met bijbehorende overgangsrecht;

Per 2025

 • Invoering box 3-systeem op basis van werkelijk rendement;
 • Meetellen box 2 en box 3 bij afbouw algemene heffingskorting.

Wij verwachten meer duidelijkheid over de genoemde wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022. Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen BV is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer.

Heeft u vragen over de voorgenomen wijzigingen van het kabinet? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Via de volgende links vindt u meer informatie:

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld…

Lees meer

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is…

Lees meer

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen. Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer
Back To Top