Skip to content

Belangrijke fiscale wijzigingen voor de komende jaren

Het kabinet Rutte IV is van plan om een aantal belangrijke fiscale wijzigingen door te voeren. Deze voorgenomen wijzigingen zijn grotendeels opgenomen in de onlangs verschenen ‘Voorjaarsnota’. Deze wijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de fiscale positie van o.a. DGA’s en vermogende particulieren.

Hieronder zetten wij een aantal voorgenomen wijzigingen kort voor u onder elkaar.

Per 2023

 • Verlaging 15%-schijf in de vennootschapsbelasting van € 395.000 naar € 200.000;
 • Verhogen van het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%;
 • Aanpassing van de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per zakelijke kilometer;
 • Aanpassing maximumbedrag Wet excessief lenen bij eigen BV naar € 700.000 (eerste peildatum 31 december 2023);
 • Aanpassing box 3-systeem naar aanleiding van het Hoge Raad arrest van 24 december 2021;
 • Afschaffing van de jubelton (‘schenkingsvrijstelling eigen woning’);
 • Verlaging doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon van 25% naar 15%;
 • Beperking aftrektarief in box 1 (o.a. relevant voor hypotheekrente en alimentatie) tegen ten hoogste het eerste schijftarief.

Per 2024

 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per zakelijke kilometer;
 • Invoering tweeschijventarief in box 2, met een basistarief van 26% over de eerste € 67.000 inkomen uit aanmerkelijk belang, en 29,5% over het meerdere;
 • Afschaffing van het regime van de open commanditaire vennootschap, met bijbehorende overgangsrecht;

Per 2025

 • Invoering box 3-systeem op basis van werkelijk rendement;
 • Meetellen box 2 en box 3 bij afbouw algemene heffingskorting.

Wij verwachten meer duidelijkheid over de genoemde wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022. Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen BV is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer.

Heeft u vragen over de voorgenomen wijzigingen van het kabinet? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Via de volgende links vindt u meer informatie:

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer

Belastingplan 2024: Ondernemingen en dga

Vervallen belastingplicht open familiefondsen Wil een familiefonds, vaak een fonds voor gemene rekening (fgr), voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan nieuwe voorwaarden…

Lees meer
Back To Top