Ga naar hoofdinhoud

Belastingdienst gaat UBO-registraties handhaven!

De deadline van 27 maart 2022 voor het registreren van de zogeheten UBO’s (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) ligt inmiddels alweer enige tijd achter ons. Gebleken is dat een omvangrijk aantal organisaties hun vermelding in het UBO-register nog niet op orde hebben. Het niet voldoen aan de registratieplicht vormt een economisch delict.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH), een onderdeel van de Belastingdienst, is belast met de handhaving op het UBO-register. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven risico gebaseerd te zullen gaan handhaven.

Het BEH stuurt vanaf april 2022 aanmaningsbrieven naar organisaties die hun registratie nog niet op orde hebben en die hierover al twee brieven van de KvK hebben gekregen. Zij krijgen de oproep om alsnog hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register en krijgen hiervoor twee weken gerekend vanaf de datum die bovenaan die brief staat.

Wanneer de UBO’s niet binnen deze twee weken juist en volledig in het UBO-register zijn ingeschreven, is de organisatie in overtreding. Daarvoor kan BEH een boete of een dwangsom opleggen. De boete bedraagt maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Wilt u meer informatie over of hulp bij het registreren als UBO of wilt u weten wie in een bepaalde situatie de UBO is? Dan kunt u contact opnemen met de heer Olaf Koch van ons kantoor.

Bekijk hier meer informatie

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer

Belastingplan 2023: Overige maatregelen

Maatwerk invorderingsrente mogelijk Als een belastingplichtige zijn belastingschuld niet tijdig betaalt, moet hij ook invorderingsrente betalen. Voorgesteld is om de mogelijkheden voor de inspecteur te verruimen om geen invorderingsrente te…

Lees meer

Belastingplan 2023: Wijzigingen voor (vermogende) particulieren

Tarieven inkomstenbelasting 2023 niet-AOW-er Belastingplichtigen die aan het begin van 2023 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2023 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken. Tarief…

Lees meer

Belastingplan 2023: Wijzigingen rondom auto & mobiliteit

Onbelaste reiskostenvergoeding Een werkgever mag zijn werknemers voor zakelijke kilometers (incl. woon-werkverkeer) een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer betalen. De maximale onbelaste vergoeding wordt verhoogd per 1 januari 2023…

Lees meer
Back To Top