Ga naar hoofdinhoud

Belastingdienst gaat UBO-registraties handhaven!

De deadline van 27 maart 2022 voor het registreren van de zogeheten UBO’s (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) ligt inmiddels alweer enige tijd achter ons. Gebleken is dat een omvangrijk aantal organisaties hun vermelding in het UBO-register nog niet op orde hebben. Het niet voldoen aan de registratieplicht vormt een economisch delict.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH), een onderdeel van de Belastingdienst, is belast met de handhaving op het UBO-register. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven risico gebaseerd te zullen gaan handhaven.

Het BEH stuurt vanaf april 2022 aanmaningsbrieven naar organisaties die hun registratie nog niet op orde hebben en die hierover al twee brieven van de KvK hebben gekregen. Zij krijgen de oproep om alsnog hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register en krijgen hiervoor twee weken gerekend vanaf de datum die bovenaan die brief staat.

Wanneer de UBO’s niet binnen deze twee weken juist en volledig in het UBO-register zijn ingeschreven, is de organisatie in overtreding. Daarvoor kan BEH een boete of een dwangsom opleggen. De boete bedraagt maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Wilt u meer informatie over of hulp bij het registreren als UBO of wilt u weten wie in een bepaalde situatie de UBO is? Dan kunt u contact opnemen met de heer Olaf Koch van ons kantoor.

Bekijk hier meer informatie

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld…

Lees meer

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is…

Lees meer

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen. Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer
Back To Top