Skip to content

Belastingdienst gaat UBO-registraties handhaven!

De deadline van 27 maart 2022 voor het registreren van de zogeheten UBO’s (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) ligt inmiddels alweer enige tijd achter ons. Gebleken is dat een omvangrijk aantal organisaties hun vermelding in het UBO-register nog niet op orde hebben. Het niet voldoen aan de registratieplicht vormt een economisch delict.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH), een onderdeel van de Belastingdienst, is belast met de handhaving op het UBO-register. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven risico gebaseerd te zullen gaan handhaven.

Het BEH stuurt vanaf april 2022 aanmaningsbrieven naar organisaties die hun registratie nog niet op orde hebben en die hierover al twee brieven van de KvK hebben gekregen. Zij krijgen de oproep om alsnog hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register en krijgen hiervoor twee weken gerekend vanaf de datum die bovenaan die brief staat.

Wanneer de UBO’s niet binnen deze twee weken juist en volledig in het UBO-register zijn ingeschreven, is de organisatie in overtreding. Daarvoor kan BEH een boete of een dwangsom opleggen. De boete bedraagt maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Wilt u meer informatie over of hulp bij het registreren als UBO of wilt u weten wie in een bepaalde situatie de UBO is? Dan kunt u contact opnemen met de heer Olaf Koch van ons kantoor.

Bekijk hier meer informatie

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer

Belastingplan 2024: Ondernemingen en dga

Vervallen belastingplicht open familiefondsen Wil een familiefonds, vaak een fonds voor gemene rekening (fgr), voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan nieuwe voorwaarden…

Lees meer
Back To Top