Ga naar hoofdinhoud

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen met de belangrijkste wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2024, namelijk: Ondernemingen/dga;…

Lees meer

Belastingplan 2024: Ondernemingen en dga

Vervallen belastingplicht open familiefondsen Wil een familiefonds, vaak een fonds voor gemene rekening (fgr), voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan nieuwe voorwaarden voldoen. Vanaf die datum moet namelijk sprake zin van een…

Lees meer

Belastingplan 2024: Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

BOR Als ondernemingsvermogen wordt overgedragen door schenking of vererving, kan dat tot heffing van schenk- of erfbelasting leiden. Om te voorkomen dat de continuïteit van een onderneming hierdoor in gevaar komt, kan er gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).…

Lees meer

Belastingplan 2024: Werkgever

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding Een werkgever mag in 2023 aan zijn werk-nemers een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,21 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer) toekennen. Deze maximale onbelaste vergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,23 per kilometer. De…

Lees meer

Belastingplan 2024: Vastgoed

Samenloopvrijstelling aandelentransacties In de praktijk worden onroerende zaken regelmatig via een aandelentransactie overgedragen om btw of overdrachtsbelasting te beperken. Daar waar sprake is van verplichte btw-heffing is een vrijstelling overdrachtsbelasting (samenloopvrijstelling) mogelijk. Het kabinet stelt voor om de samenloopvrijstelling per…

Lees meer

Belastingplan 2024: (vermogende) Particulieren

Tarieven IB 2024 box 1 (niet-AOW-er) Belastingplichtigen die aan het begin van 2024 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2024 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken. Tarief inkomstenbelasting 2024 Box 1- tarief Bel.ink. meer dan (€)…

Lees meer

Belastingplan 2024: Energie & milieu

Aanpassing energiebelasting Het kabinet stelt voor de eerste schijven voor gas en elektriciteit in de energiebelasting op te knippen en de schijfgrens te stellen op 1.000 m3. Blokverwarming en energiebelasting Nadere wetswijzigingen zijn noodzakelijk om in de toekomst het tarief…

Lees meer

Belastingplan 2024: Auto & mobiliteit

Oldtimerregeling aangepast Voor oldtimers geldt een specifieke regeling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Voertuigen die 40 jaar of ouder zijn, zijn vrijgesteld van MRB. Het kabinet stelt voor om de oldtimersvrijstelling in de MRB voor auto’s vanaf 40 jaar met ingang van 2028…

Lees meer

Belastingplan 2024: Overige maatregelen

Tanken wordt nóg duurder Op 1 april 2022 voerde het kabinet een tijdelijke accijnsverlaging door om de sterk stijgende brandstofprijzen te compenseren. Deze compensatie liep uiteindelijk door tot 1 juli 2023. Per die datum zijn de accijnswijzigingen deels weer teruggedraaid. Het plan…

Lees meer
Back To Top