Skip to content

Coronamaatregel gebruikelijk-loonregeling DGA ook voor 2021

Een DGA dient ten minste belasting te betalen over het zogenoemde gebruikelijk loon (artikel 12a Wet LB). Voor 2020 heeft het kabinet toegestaan dat een DGA, die te maken heeft met een omzetdaling door de coronacrisis, van een lager gebruikelijk loon mag uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij werden de eerste vier maanden van 2020 vergeleken met de eerste vier maanden van 2019.

Het kabinet staat ook voor 2021 toe dat een DGA, die te maken heeft met een omzetdaling door de coronacrisis, van een lager gebruikelijk loon mag uitgaan. Ten opzichte van de maatregel voor 2020 wordt de maatregel op de volgende twee punten aangepast:

  1. De omzet over heel 2021 wordt vergeleken met de omzet over heel 2019
  2. De regeling voor 2021 geldt alleen voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

De overige voorwaarden die aan de goedkeuring worden verbonden zullen vergelijkbaar zijn met de regeling 2020. Dit betekent onder andere dat de rekening-courantschuld of het dividend niet mag toenemen door het lagere gebruikelijk loon.

Verlenging steunmaatregelen tot 1 oktober 2021

Verlenging bijzonder uitstel betaling belastingschulden naar 1 oktober 2021! Het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben…

Lees meer

Loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

Moet u loon doorbetalen als uw werknemer op vakantie gaat naar een land met code rood of oranje en na terugkeer in quarantaine moet en niet kan werken? Sinds 1…

Lees meer

Belastingmaatregelen vóór en na 1 juli 2021 vanwege corona

Het kabinet verlengt een aantal steunmaatregelen tot en met 30 september 2021. U kunt nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen en de…

Lees meer

Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

Voor ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, verhoogt het kabinet de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) en wordt de Tijdelijke Ondersteuning…

Lees meer

It’s NOW (or never?)

Aanvraagtermijn eerste periode NOW verlengd tot 31 oktober 2021 De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode (maart tot en met mei 2020) is verlengd…

Lees meer

Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Ondernemers kunnen nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Het kabinet verlengt de regeling voor bijzonder uitstel van betaling vanwege het voortduren van…

Lees meer
Back To Top