Ga naar hoofdinhoud

Onze missie

Wij ondersteunen en adviseren onze cliënten bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen op administratief, financieel en fiscaal gebied. Dit is wat men zo mooi ‘compliance’ noemt. Daarbij richten wij ons vooral op de grotere MKB–praktijk, familievennootschappen en vermogende DGA’s en
particulieren.

Maar onze dienstverlening beperkt zich juist niet tot compliance-werkzaamheden. Compliance vormt voor ons namelijk het vertrekpunt en niet de eindbestemming. Wij richten ons op het verstrekken van aanvullend financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal inzicht in bedrijfsvoering en vermogenspositie. Wij wijzen onze cliënten op mogelijkheden ter verbetering en optimalisering, op risico’s, maar ook vooral op kansen. Daarbij
houden wij oog voor praktische toepasbaarheid en de communicatieve aspecten binnen de advisering.

Onze visie

Wij willen naast hoogwaardig en efficiënt uitvoerder van compliance-werkzaamheden vooral fungeren als dé gesprekspartner van aandeelhouders en directie. Een sparringspartner voor bedrijfsvoering en structurering van de onderneming in brede zin en van de vermogende DGA en particulier over diens vermogensstructuur. Dit bereiken wij door zowel specifieke als brede kennis van zaken, creativiteit, betrokkenheid, senioriteit en persoonlijkheid, maar vooral door een hechte vertrouwensrelatie te hebben met onze cliënten.

Onze ambitie

Maarschalk|Ligthart heeft de ambitie om het beste advieskantoor van de regio worden. Voor onze cliënten wel te verstaan. Deze ambitie weerspiegelt lef, een krachtige kennisorganisatie en creativiteit. We dagen elkaar uit om onderscheidende en onverwachte oplossingen te bedenken. We durven boven het maaiveld uit te komen en met onze cliënten beslissingen te nemen. In de relatie met onze cliënten streven wij naar het belangrijkste aspect van onze dienstverlening; vertrouwen!

Back To Top