Skip to content

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen.

Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te kunnen benutten, zal nog dit jaar actie moeten worden ondernomen.

De ‘jubelton’ houdt een vrijstelling in voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar die de schenking gebruiken voor de aankoop of verbouwing van hun koopwoning, voor de aflossing hypotheek van deze woning of voor de afkoop erfpacht hiervan. Onder de huidige voorwaarden hoeft het bedrag van € 106.671 niet volledig in één te worden geschonken, maar mag de schenking over drie kalenderjaren worden verspreid. Een schenking in 2021 van bijvoorbeeld € 50.000 kan uiterlijk in 2023 worden aangevuld tot € 106.671.

Vanaf 2023 wordt de vrijstelling echter verlaagd naar € 28.947 waardoor het noodzakelijk is om nog in 2022 actie te ondernemen wil men de hogere vrijstelling van € 106.671 kunnen benutten!

Let op! Het is niet mogelijk om de schenking schuldig te blijven; deze moet daadwerkelijk worden betaald en in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van schenking worden besteed! Voor schenkingen in 2022 is in het Belastingplan 2023 voorgesteld om de termijn waarover men de schenkingen kan spreiden te verkorten naar twee jaar. Dus bij een schenking van stel € 50.000 in 2022 voor de eigen woning zal het onbenutte deel van de ‘jubelton’ in 2023 moeten worden geschonken en de schenkingen zullen uiterlijk in 2024 moeten zijn besteed!

Voor de toepassing van de schenkvrijstelling gelden diverse voorwaarden, zoals een leeftijdseis en bestedingseis. Het is belangrijk om al deze voorwaarden goed in acht te nemen! Maar minstens zo belangrijk zijn de gevolgen van een schenking van de ‘jubelton’ voor de renteaftrek bij de begiftigde en de voorwaarden en clausules die aan de schenking kunnen worden verbonden. Denk daarbij aan het wel of niet opnemen van een ontbindende voorwaarde en/of uitsluitingsclausule.

Kortom, het einde van de ‘jubelton’ is in zicht maar door tijdig actie te ondernemen en de schenking op de juiste wijze vorm te geven, kan in 2022 en 2023 nog volop worden ‘gejubeld’.

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan…

Lees meer

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer
Back To Top