Ga naar hoofdinhoud

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen.

Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te kunnen benutten, zal nog dit jaar actie moeten worden ondernomen.

De ‘jubelton’ houdt een vrijstelling in voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar die de schenking gebruiken voor de aankoop of verbouwing van hun koopwoning, voor de aflossing hypotheek van deze woning of voor de afkoop erfpacht hiervan. Onder de huidige voorwaarden hoeft het bedrag van € 106.671 niet volledig in één te worden geschonken, maar mag de schenking over drie kalenderjaren worden verspreid. Een schenking in 2021 van bijvoorbeeld € 50.000 kan uiterlijk in 2023 worden aangevuld tot € 106.671.

Vanaf 2023 wordt de vrijstelling echter verlaagd naar € 28.947 waardoor het noodzakelijk is om nog in 2022 actie te ondernemen wil men de hogere vrijstelling van € 106.671 kunnen benutten!

Let op! Het is niet mogelijk om de schenking schuldig te blijven; deze moet daadwerkelijk worden betaald en in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van schenking worden besteed! Voor schenkingen in 2022 is in het Belastingplan 2023 voorgesteld om de termijn waarover men de schenkingen kan spreiden te verkorten naar twee jaar. Dus bij een schenking van stel € 50.000 in 2022 voor de eigen woning zal het onbenutte deel van de ‘jubelton’ in 2023 moeten worden geschonken en de schenkingen zullen uiterlijk in 2024 moeten zijn besteed!

Voor de toepassing van de schenkvrijstelling gelden diverse voorwaarden, zoals een leeftijdseis en bestedingseis. Het is belangrijk om al deze voorwaarden goed in acht te nemen! Maar minstens zo belangrijk zijn de gevolgen van een schenking van de ‘jubelton’ voor de renteaftrek bij de begiftigde en de voorwaarden en clausules die aan de schenking kunnen worden verbonden. Denk daarbij aan het wel of niet opnemen van een ontbindende voorwaarde en/of uitsluitingsclausule.

Kortom, het einde van de ‘jubelton’ is in zicht maar door tijdig actie te ondernemen en de schenking op de juiste wijze vorm te geven, kan in 2022 en 2023 nog volop worden ‘gejubeld’.

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld…

Lees meer

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer

Belastingplan 2023: Overige maatregelen

Maatwerk invorderingsrente mogelijk Als een belastingplichtige zijn belastingschuld niet tijdig betaalt, moet hij ook invorderingsrente betalen. Voorgesteld is om de mogelijkheden voor de inspecteur te verruimen om geen invorderingsrente te…

Lees meer
Back To Top