skip to Main Content

Eindejaartips 2018

Wij hebben dit jaar gekozen voor de tips samengesteld door het Register Belastingadviseurs (RB) te Culemborg. Dat zijn er maar liefst 85, dus zit er voor iedereen wel iets bij. En om te voorkomen dat u door al die bomen het spreekwoordelijke bos niet meer ziet, geven wij hieronder heel in het kort de belangrijkste zaken weer voor het eind van dit kalenderjaar 2018.

Eindejaarstips 2018

Natuurlijk mag u er op vertrouwen dat u bij ons het gehele jaar door in goede handen bent voor goede tips en adviezen. De belangrijkste tip is dan ook dat u regelmatig overlegt met uw adviseur omtrent de plannen die u heeft. Dan krijgt u altijd het beste advies!
Toch willen wij u in deze decembermaand de traditionele Eindejaarstips niet onthouden.

De Eindejaartips 2018 zijn ingedeeld in drie hoofdstukken:

  1. Ondernemer en onderneming

    Ondernemers betalen belasting over hun winst. Door een goede planning rond het jaareinde kunnen fiscale voordelen behaald worden op gebied van o.a. investeringsaftrek, herinvesteringsreserve, innovatiesubsidies en oudedagsvoorzieningen. Binnen de kaders van de wet kunnen opbrengsten of kosten soms uitgesteld worden of juist naar voren gehaald om de belastinggrondslag te optimaliseren. Ook op het gebied van de BTW zijn voordelen te behalen met een slimme planning van inkomsten of uitgaven.

  2. DGA; werkgever en werknemer

    DGA’s hebben de mogelijkheid hun salaris te optimaliseren. Maar zij moeten ook opletten of ze misschien verzekeringsplichtig zijn voor de werknemersverzekeringen. Sinds vorig jaar hebben DGA’s de mogelijkheid hun pensioen in eigen beheer at te kopen. Ook kan het voordelig zijn de bancaire hypotheek op de eigen woning te vervangen door een lening van de BV. En er zijn natuurlijk perikelen rond de bijtelling voor privégebruik.

  3. Privé, eigen woning, lijfrenten, middeling en diverse box 3 besparingen

    Giften- en lijfrenteaftrek en de aftrekpost voor de eigen woning zijn bekende mogelijkheden tot belastingbesparing. En ‘middeling’ kan bij wisselende inkomens tot een teruggaaf leiden. Maar met de huidige lage rentestand is het ook wenselijk om de relatief hoge belastingdruk in box 3 te verlagen. De peildatum daarvoor is 1 januari elk jaar, dus vandaar dat nu het moment is dat u daar nog iets aan kunt doen voor de heffing over 2019.

Daarvoor zijn diverse mogelijkheden. Zeker als u al een BV hebt, kunt u eenvoudig de heffingsgrondslag van box 3 verlagen. Tenslotte zijn er mogelijkheden om de toekomstige erfbelasting te besparen.

Download het document vandaag nog.

ML-Alert: Valse e-mail in omloop over betalings-achterstand bij Belastingdienst

Er is een valse e-mail (phishing) in omloop. Deze gaat over een betalingsachterstand die u nog moet betalen. Betaal niet! Dit is geen e-mail van de Belastingdienst. Open de e-mail…

Lees meer

ML-Alert: Schenkingen die samen zijn opgemaakt, moeten soms worden vergoed

De Hoge Raad heeft onlangs klare wijn geschonken over het verschil tussen privé vermogen en gemeenschappelijk vermogen en geoordeeld dat wat privé was, ook privé blijft. Wat was de casus?…

Lees meer

ML-Alert: Pensioen of ODV, u moet er iets mee!

Voor directeur groot aandeelhouders (DGA’s) die nog pensioen in hun eigen BV hebben, is 2019 het laatste jaar waarin zij kunnen kiezen. Het pensioen kan met korting worden afgekocht of…

Lees meer

ML-Alert: Actualiteiten lonen en salarissen

Dit jaar is een aantal belangrijke wijzigingen ingegaan, waar wij u als werkgever graag van op de hoogte stellen. Daarnaast blikken wij ook alvast vooruit op wijzigingen waar u als…

Lees meer

ML-Alert: Vanaf 1 april belastingrente over btw-teruggaaf over 2018

Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel btw op uw aangifte hebt afgedragen, kunt u dit bij Belastingdienst terugvragen. De fiscus moet binnen acht weken op een…

Lees meer

ML-Alert: Bewaar de bewijzen zolang u de hypotheekrente aftrekt

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat zo lang aftrekbare rente voor de eigen woning wordt opgevoerd in de aangifte, de inspecteur ook om schriftelijke bewijsstukken mag vragen die de hoogte…

Lees meer
Back To Top