Ga naar hoofdinhoud

Eindejaarstips 2021

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 109 tips ingedeeld naar doelgroep. Om u een indruk te geven hebben wij uit al die tips onze top tien gemaakt en deze samengevat. Maar de allerbeste tip die wij kunnen geven is natuurlijk dat u cliënt blijft of wordt van Maarschalk|Ligthart!

Eindejaarstips 2021

 1. Plan uw (des)investeringen i.v.m. drempel en tarieven investeringsaftrek

  Door het tijdig slim plannen van investeringen in bedrijfsmiddelen kan de investeringsaftrek worden geoptimaliseerd. Zo vervalt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als uw investeringen meer bedragen dan € 328.721. Bij dreigende overschrijding van dit bedrag is het beter de investering uit te stellen tot in 2022. Ook als u voornemens bent ene milieubedrijfsmiddel aan te schaffen kunt u dat beter even uitstellen omdat de MIA-percentages per 1-1-2022 stijgen voor categorie I, II en III van respectievelijk 36%, 27% en 13,5% naar 45%, 36% en 27%. Categorie I wordt ook nog eens uitgebreid met bepaalde groene investeringen.

 2. Vraag tijdig WBSO 2022 aan

  U kunt de (loon)kosten van uw speur- en ontwikkelingsproject in 2022 verlagen als u een zogeheten tegemoetkoming op grond van de WBSO claimt. Maar vraag deze tegemoetkoming wel tijdig aan! Als u personeel in dienst heeft, moet u uiterlijk 20 december 2022 de WBSO-tegemoetkoming aanvragen. Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan heeft u daarvoor tot en met 1 januari 2022 de tijd.

 3. Voorkom verdamping verliezen uit 2012

  Heeft u in 2012 een fiscaal verlies geleden dat nog niet volledig is verrekend? Stel dan fiscale winstneming zo min mogelijk uit door bijvoorbeeld af te zien van een toevoeging aan een fiscale reserve of deze laten vrijvallen. Voor zover u het verlies uit 2012 niet verrekent met winst uit 2021, is dit verlies per 1 januari 2022 niet meer verrekenbaar en dus verdampt.

 4. Keer in 2021 dividend uit, maar betaal het pas uit in 2022

  Het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang (o.a. dividend) bedraagt 26,9%. Wilt u dit jaar nog dividend uitkeren, laat dat dan pas in januari 2022 uitbetalen. Dan voorkomt u box 3 heffing over het netto dividend. Er is dan op 31 december 2022 sprake van een TBS vordering op de BV, die in box 1 valt en waarover de BV rente aan u moet vergoeden. Maar met de huidige lage rentestand levert dat geen enkel probleem op.

 5. Breng vorderingen en belastingschulden in bv in

  Vorderingen op derden zijn bezittingen die in box 3 bij u belastbaar zijn. Maar belastingschulden zijn niet aftrekbaar in box 3. Als u vóór 1 januari 2022 uw bv die vorderingen en die belastingschulden laat overnemen, komen de belastingschulden in mindering toch in mindering op uw grondslag in box 3.

 6. Vraag btw oninbare debiteur terug

  Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een debiteurenvordering krijgt u recht op teruggaaf van de door u afgedragen btw. U mag de periodieke btw-aangifte verlagen met het bedrag van de teruggaaf. U hoeft geen afzonderlijk verzoek in te dienen bij de fiscus.

 7. Stel winst bv uit tot 2022

  Verwacht u belastbare winst van uw bv in 2021 meer dan € 245.000? Dan is het meerdere belast tegen 25% vennootschapsbelasting. Stel dan een deel van de winst uit tot 2022. In 2022 vindt namelijk een verlenging plaats van de lagere tariefschijf van 15% in de vennootschapsbelasting van € 245.000 naar € 395.000. Zo kunt u voor de uitgestelde winst een belastingvoordeel van 10% behalen.

  Let op! Tegenover de verlenging van de eerste schijf in 2022 staat wel een verhoging van het hoge tarief van 25% naar 25,8%.

 8. Wees gul met kerstpakket en andere vergoedingen in de vrije ruimte

  Dankzij de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte voor 2021 stijgt de vrije ruimte over de € 400.000 van de fiscale loonsom naar 3%. Dit betekent dus een maximale extra vrije ruimte van € 5.200. De verruiming van de vrije ruimte is een tijdelijke coronamaatregel. Het is dus goed mogelijk dat in 2022 de vrije ruimte weer daalt naar het oude niveau. Benut daarom de tijdelijke verhoging door bijvoorbeeld in 2021 een leuk kerstpakket naar uw werknemers te sturen.

 9. Koop nog in 2021 nieuwe elektrische of waterstof auto van de zaak

  Als u overweegt om te investeren in een nieuwe elektrische auto, doe dit dan nog dit jaar. U mag dan namelijk nog zestig maanden een korting van 10% toepassen op de bijtelling tot maximaal € 4.000. In 2022 daalt de korting naar 6%, met een maximum van € 2.100.

  Ook een waterstofauto kunt u het beste nog dit jaar aanschaffen, want de bijtelling voor emissieloze auto’s wordt verhoogd van 12% naar 16% in 2022. Bovendien heeft u voor een waterstofauto als ondernemer recht op milieu-investeringsaftrek (MIA en kunt u ook nog eens maximaal 75% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven (WA). Hiervoor moet u de investering in de waterstofauto binnen drie maanden na het aangaan van de koopovereenkomst aanmelden bij de RVO.

  Tip: Als u wilt investeren in een lichte elektrische bestelauto, kunt u beter even wachten tot in 2022. Zo’n bestelauto komt tot een bedrag van € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor toepassing van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en het percentage van categorie I voor de MIA stijgt in 2022 van 36% naar 45%.

 10. Verlaag spaargeld vóór 1 januari 2022 door een spaar BV

  Omdat de spaarrente nog steeds erg laag tot zelfs negatief is, is box 3 misschien niet de meest gunstige box voor w spaargeld. U kunt daarom vóór de peildatum van 1 januari 2022 uw spaargeld inbrengen in of uitlenen aan een nieuwe of bestaande bv..

De belangrijkste tip is natuurlijk dat u ons tijdig informeert over belangrijke ontwikkelingen in uw activiteiten en uw plannen voor het nieuwe jaar. Dan kunnen wij u altijd het beste adviseren. Bel of mail ons dus gerust als u vragen heeft naar aanleiding hiervan. Wij helpen u graag!

Download het document vandaag nog.

Bent u geïnteresseerd geraak in één of meer mogelijkheden? Wij helpen u graag!

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld…

Lees meer

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is…

Lees meer

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen. Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer
Back To Top