Ga naar hoofdinhoud

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld naar doelgroep. Om u een indruk te geven hebben wij uit al die tips onze top tien gemaakt en deze samengevat. Maar de allerbeste tip die wij kunnen geven is natuurlijk dat u cliënt blijft of wordt van Maarschalk|Ligthart!

Eindejaarstips 2022

 1. Schenk in 2022 voor een eigen woning

  Gebruik de hoge eenmalige vrijstelling van € 106.671 door een schenking te doen voor een eigen woning. Wees op tijd want deze vrijstelling wordt na dit jaar afgeschaft.

 2. Koop nog in 2022 een nieuwe elektrische auto van de zaak

  De korting op de bijtelling van een elektrische auto van de zaak gaat in 2023 verder omlaag waardoor het voordeliger is deze auto nog dit jaar te kopen in plaats van volgend jaar. De korting van 2022 mag u 60 maanden na eerste toelatig op de weg toepassen.

 3. In vordering op bv na 1 januari 2023

  Door te wachten met het innen van deze vordering voorkomt u dat het geldbedrag meteen in de rendementsgrondslag van box 3 terechtkomt. Kijk wel uit bij wijzigingen binnen drie maanden.

 4. Deponeer tijdig jaarrekening van bv

  Kijk uit voor bestuurdersaansprakelijkheid. Deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel moet uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar hebben plaatsgevonden. Deponeer desnoods voorlopige cijfers.

 5. Overweeg herfinanciering lening bv

  Door invoering van de Wet excessief lenen is het meerdere dat u leent van uw vennootschap boven € 700.000, uitgezonderd voor de eigen woning, een fictieve winstuitdeling waarover u belasting bent verschuldigd. Herfinancieren van vastgoed bij bijvoorbeeld een bank kan dit voorkomen. Begin hier op tijd aan.

 6. Vraag btw over 2021 terug

  Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering heeft u recht op teruggaaf van BTW als uw afnemer niet betaalt. Heeft u al een jaar lang een vordering, vraag dan de btw terug.

 7. Doe aan middeling nu het nog kan

  Heeft u wisselende box 1 inkomsten dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor teruggaaf van inkomstenbelasting door uw inkomen over drie aaneengesloten jaren te middelen, waarbij u door herrekening op basis van het gemiddelde inkomen minder belasting verschuldigd bent. Daar kunt u dan een verzoek voor indienen. De middelingsregeling wordt afgeschaft.

 8. Vraag snel WBSO 2023 aan

  Voor speur- en ontwikkelingswerk kunt u een tegemoetkoming aanvragen waardoor uw loonkosten worden verminderd. Vraag deze tegemoetkoming uiterlijk op 20 december aan.

 9. Check of de sectorindeling voor 2023 klopt

  Ga na of de sectorindeling klopt met de activiteiten van uw bedrijf. U krijgt hiervan een dezer dagen een beschikking van de belastingdienst. Indeling in de verkeerde sector kan grote financiële gevolgen hebben.

 10. Laat winst bv in 2022 vallen

  Per 1 januari 2023 gaat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van € 395.000 naar € 200.000 waardoor u eerder in de hogere tariefschijf valt van 25,8%.

De belangrijkste tip is natuurlijk dat u ons tijdig informeert over belangrijke ontwikkelingen in uw activiteiten en uw plannen voor het nieuwe jaar. Dan kunnen wij u altijd het beste adviseren. Bel of mail ons dus gerust als u vragen heeft naar aanleiding hiervan. Wij helpen u graag!

Download het document vandaag nog.

Bent u geïnteresseerd geraak in één of meer mogelijkheden? Wij helpen u graag!

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is…

Lees meer

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen. Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer

Belastingplan 2023: Overige maatregelen

Maatwerk invorderingsrente mogelijk Als een belastingplichtige zijn belastingschuld niet tijdig betaalt, moet hij ook invorderingsrente betalen. Voorgesteld is om de mogelijkheden voor de inspecteur te verruimen om geen invorderingsrente te…

Lees meer
Back To Top