Skip to content

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld naar doelgroep. Om u een indruk te geven hebben wij uit al die tips onze top tien gemaakt en deze samengevat. Maar de allerbeste tip die wij kunnen geven is natuurlijk dat u cliënt blijft of wordt van Maarschalk|Ligthart!

Eindejaarstips 2022

 1. Schenk in 2022 voor een eigen woning

  Gebruik de hoge eenmalige vrijstelling van € 106.671 door een schenking te doen voor een eigen woning. Wees op tijd want deze vrijstelling wordt na dit jaar afgeschaft.

 2. Koop nog in 2022 een nieuwe elektrische auto van de zaak

  De korting op de bijtelling van een elektrische auto van de zaak gaat in 2023 verder omlaag waardoor het voordeliger is deze auto nog dit jaar te kopen in plaats van volgend jaar. De korting van 2022 mag u 60 maanden na eerste toelatig op de weg toepassen.

 3. In vordering op bv na 1 januari 2023

  Door te wachten met het innen van deze vordering voorkomt u dat het geldbedrag meteen in de rendementsgrondslag van box 3 terechtkomt. Kijk wel uit bij wijzigingen binnen drie maanden.

 4. Deponeer tijdig jaarrekening van bv

  Kijk uit voor bestuurdersaansprakelijkheid. Deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel moet uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar hebben plaatsgevonden. Deponeer desnoods voorlopige cijfers.

 5. Overweeg herfinanciering lening bv

  Door invoering van de Wet excessief lenen is het meerdere dat u leent van uw vennootschap boven € 700.000, uitgezonderd voor de eigen woning, een fictieve winstuitdeling waarover u belasting bent verschuldigd. Herfinancieren van vastgoed bij bijvoorbeeld een bank kan dit voorkomen. Begin hier op tijd aan.

 6. Vraag btw over 2021 terug

  Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering heeft u recht op teruggaaf van BTW als uw afnemer niet betaalt. Heeft u al een jaar lang een vordering, vraag dan de btw terug.

 7. Doe aan middeling nu het nog kan

  Heeft u wisselende box 1 inkomsten dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor teruggaaf van inkomstenbelasting door uw inkomen over drie aaneengesloten jaren te middelen, waarbij u door herrekening op basis van het gemiddelde inkomen minder belasting verschuldigd bent. Daar kunt u dan een verzoek voor indienen. De middelingsregeling wordt afgeschaft.

 8. Vraag snel WBSO 2023 aan

  Voor speur- en ontwikkelingswerk kunt u een tegemoetkoming aanvragen waardoor uw loonkosten worden verminderd. Vraag deze tegemoetkoming uiterlijk op 20 december aan.

 9. Check of de sectorindeling voor 2023 klopt

  Ga na of de sectorindeling klopt met de activiteiten van uw bedrijf. U krijgt hiervan een dezer dagen een beschikking van de belastingdienst. Indeling in de verkeerde sector kan grote financiële gevolgen hebben.

 10. Laat winst bv in 2022 vallen

  Per 1 januari 2023 gaat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van € 395.000 naar € 200.000 waardoor u eerder in de hogere tariefschijf valt van 25,8%.

De belangrijkste tip is natuurlijk dat u ons tijdig informeert over belangrijke ontwikkelingen in uw activiteiten en uw plannen voor het nieuwe jaar. Dan kunnen wij u altijd het beste adviseren. Bel of mail ons dus gerust als u vragen heeft naar aanleiding hiervan. Wij helpen u graag!

Download het document vandaag nog.

Bent u geïnteresseerd geraak in één of meer mogelijkheden? Wij helpen u graag!

Fiscale actualiteiten (juni 2024)

Belangrijk arrest Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminatoir De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. een belangrijk arrest gewezen in een vijftal zaken over box 3. De Hoge…

Lees meer

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan…

Lees meer

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer
Back To Top