Skip to content

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld naar doelgroep. Om u een indruk te geven hebben wij uit al die tips onze top tien gemaakt en deze samengevat. Maar de allerbeste tip die wij kunnen geven is natuurlijk dat u cliënt blijft of wordt van Maarschalk|Ligthart!

Eindejaarstips 2023

 1. Los af op uw schuld aan de BV

  Heeft u op 31 december 2023 meer dan € 700.000 schuld aan uw BV? Om te voorkomen dat het meerdere in box 2 wordt belast kunt u overwegen dit deel af te lossen, bijvoorbeeld door middel van dividend of inbreng van vermogen in de BV, of te herfinancieren.

 2. Laat uw BV dit jaar fors dividend uitkeren

  In 2024 stijgt het tarief voor dividend boven € 67.000 per partner naar 33% (daaronder 24,5%). U kunt dit jaar uw BV nog een fors bedrag aan dividend uit laten keren tegen het huidige tarief van 26,9% mits uw BV daarvoor over de benodigde liquide middelen beschikt.

 3. Controleer voordeel van hypotheek bij de BV

  Met een lening voor uw eigen woning bij uw BV hebt u meer controle over de leningsvoorwaarden dan eigenwoningbezitters die een lening bij een derde zijn aangegaan. Laat u wel goed informeren over de fiscale gevolgen voor u en de BV bij de verschillende leningsvoorwaarden.

 4. Vraag voorlopige aanslag 2022 aan

  Voor bedragen aan inkomstenbelasting die u over belastingjaar 2022 nog moet betalen, loopt vanaf 1 juli 2023 de belastingrente tegen 6% en deze wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 7,5%. Overweeg dus zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen

 5. Betaal belastingaanslagen vóór 2024

  Belastingschulden zijn niet aftrekbaar in box 3, maar banktegoeden zijn wel belast. Overweeg daarom om vóór 1 januari 2024 belastingschulden te betalen.

 6. Ga in bezwaar tegen box 3-heffing

  De rechter heeft geoordeeld dat het box 3-systeem sinds 2017 niet door de beugel kan en het nieuwe systeem dat de wetgever daarna heeft geïntroduceerd, voldoet in bepaalde gevallen nog steeds niet. Maak daarom in voorkomende gevallen bezwaar tegen uw definitieve aanslag.

 7. Schenk in 2023 aan 39-jarig kind

  Voor personen tussen 18 en 40 jaar geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting van (in 2023) € 28.947. Beoordeel of u hier nog gebruik van kunt maken.

 8. Los hypotheek in 2023 af

  In bepaalde gevallen is het (fiscaal) voordelig om uw eigenwoningschuld deels of volledig af te lossen, bijvoorbeeld als het rendement op het vermogen dat u in box 3 aanhoudt, lager is dan de netto rente die u over de lening betaalt. U kunt dat vermogen dan voor aflossing gebruiken.

 9. Laat uw kind onderhoud aan woning in 2023 afronden

  Heeft uw kind in 2021 het bedrag van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ontvangen om daarmee de eigen woning te verbeteren of te onderhouden? Dan moeten de werkzaamheden aan de woning vóór 2024 zijn afgerond, anders vervalt de vrijstelling.

 10. Zet uw gewone giften om in periodieke giften

  Uw giften aan een het goede doel (ANBI’s) zijn aftrekbaar voor zover ze boven een drempel uitkomen en onder een plafond blijven. Overweeg om uw giften om te zetten in periodieke giften (minimaal 5 jaar) zodat deze volledig aftrekbaar (tot € 250.000) zijn.

De belangrijkste tip is natuurlijk dat u ons tijdig informeert over belangrijke ontwikkelingen in uw activiteiten en uw plannen voor het nieuwe jaar. Dan kunnen wij u altijd het beste adviseren. Bel of mail ons dus gerust als u vragen heeft naar aanleiding hiervan. Wij helpen u graag!

Download het document vandaag nog.

Bent u geïnteresseerd geraak in één of meer mogelijkheden? Wij helpen u graag!

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer

Belastingplan 2024: Ondernemingen en dga

Vervallen belastingplicht open familiefondsen Wil een familiefonds, vaak een fonds voor gemene rekening (fgr), voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan nieuwe voorwaarden…

Lees meer

Belastingplan 2024: Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

BOR Als ondernemingsvermogen wordt overgedragen door schenking of vererving, kan dat tot heffing van schenk- of erfbelasting leiden. Om te voorkomen dat de continuïteit van een onderneming hierdoor in gevaar…

Lees meer

Belastingplan 2024: Werkgever

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding Een werkgever mag in 2023 aan zijn werk-nemers een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,21 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer) toekennen. Deze maximale onbelaste vergoeding wordt per…

Lees meer
Back To Top