Skip to content

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is een ernstige aantasting van de privacy. Het doel van deze regeling – de bestrijding van witwassen – rechtvaardigt deze inbreuk op de privacy niet volgens de hoogste Europese rechter. Voor Nederland betekent dit dat het UBO-register per direct niet meer openbaar toegankelijk mag zijn.

In Nederland is geregeld dat eenieder toegang kan krijgen tot informatie over UBO’s van juridische entiteiten. Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel, die ook de verstrekking van informatie uit het register verzorgt. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat deze uitspraak aanleiding vormt om naar de verstrekking van informatie over UBO’s te kijken. In dat licht is de Kamer van Koophandel gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen. Wel is de benodigde informatie nog beschikbaar op basis van een vordering van de Officier van Justitie.

De uitspraak is volgens het ministerie niet van invloed op de plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren; deze verplichting blijft van kracht.

Klik hier voor het persbericht van het Hof van Justitie.

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan…

Lees meer

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer
Back To Top