skip to Main Content

Slide

Nieuws...
wij praten u bij

It’s NOW (or never?)

Aanvraagtermijn eerste periode NOW verlengd tot 31 oktober 2021

De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode (maart tot en met mei 2020) is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Hiermee vervallen de sluitingsdata van 23 maart en 29 juni 2021 en geldt voor alle werkgevers de datum van 31 oktober 2021 als nieuwe sluitingsdatum. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om uw aanvraag te doen voor de eerste periode. De termijn voor de tweede periode (juni-september 2020) is niet gewijzigd, maar die voor de derde, vierde en vijfde periode NOW zijn ook aangepast.

Op dit moment gelden de volgende data voor de definitieve NOW-berekening over:

eerste aanvraagperiode(maart tot en met mei 2020)31 oktober 2021
tweede aanvraagperiode(juni-september 2020)5 januari 2022
derde aanvraagperiode(oktober-december 2020)van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022
vierde aanvraagperiode(januari-maart 2021)van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022
vijfde aanvraagperiode(april – juni 2021)van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022

De aanvraagtermijnen voor de definitieve berekeningen zijn voor alle werkgevers gelijkgetrokken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een derdenverklaring, een accountantsverklaring of geen aanvullende verklaring nodig hebben.

Op www.simulatienow.nl vindt u een handige Rekenhulp Simulatie NOW, waarmee u van te voren een inschatting kunt maken van uw definitieve berekening. Op basis van een paar bedrijfsspecifieke gegevens ziet u direct of u (een deel van) uw voorschot moet terugbetalen of nog een nabetaling kunt verwachten. In het geval u moet terugbetalen, zijn er ruime betalingsregelingen beschikbaar. Ook kunt u overwegen uw aanvraag tot definitieve berekening later in te dienen (uiterlijk 31 oktober 2021).

Als u vragen heeft hierover, kunt u uiteraard bij ons terecht!

De nieuwe NOW-3.2 (vierde tranche) is beschikbaar

Maandag 15 februari 2021 gaat het aanvraagloket bij het UWV open om de NOW-3.2 (vierde tranche) subsidie aan te vragen. Deze subsidie is het vervolg op de NOW-3.1 (derde tranche), NOW-2 en NOW-1.

De getroffen bedrijven kunnen tot en met 14 maart 2021 de subsidie NOW-3.2 bij het UWV aanvragen. Het gaat dan om een subsidie voor de loonkosten over de periode januari, februari en maart 2021, en om omzetdalingen over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021.

De NOW-3.3 subsidie voor de loonkosten in de periode april tot en met juni 2021 kan worden aangevraagd tussen 7 mei en 13 juni 2021.

Let op! Is NOW-3.1 aangevraagd, dan moet de driemaands omzetperiode van de NOW-3.2 aansluiten bij de gekozen driemaands omzetperiode van NOW-3.1, tenzij de aanvraag voor NOW-3.1 voor 15 februari 2021 is ingetrokken.

Tip: Op de website van de NBA staan FAQ’s over de NOW-regelingen, welke zijn afgestemd met het ministerie van SZW. 

Betalingsregeling bij terugvordering NOW mogelijk

UWV is begonnen met het vaststellen van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming voor de 1e periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen hiervoor sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. De definitieve vaststelling kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. In december is UWV begonnen met versturen van de eerste beschikkingen voor zowel nabetalingen als terugvorderingen. Hierin wordt de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen nadrukkelijk benoemd.

Als u teveel voorschot heeft ontvangen, moet u het verschil tussen het voorschot en de definitieve tegemoetkoming terugbetalen. Kunt u het te veel ontvangen bedrag niet in 1 keer terugbetalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken met UWV. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met de UWV Telefoon NOW via: 088 – 898 20 04.

U leest meer over de afhandeling van de 1e aanvraagperiode NOW, definitieve berekening en eventuele gevolgen op www.uwv.nl.

NOW-regelingen (alweer) aangepast!

Op 2 februari 2021 zijn de Eerste, Tweede en Derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) weer gewijzigd.

Aanpassing voorwaarde overeenkomst over werkbehoud

Als een werkgever 20 of meer werknemers in dienst heeft en voor de NOW-aanvraag gebruikmaakt van de uitzondering (omzetdaling van de groep is lager dan 20% en de omzetdaling van de werkmaatschappij is 20% of meer), dan hoeft geen overeenkomst van werkbehoud meer worden gesloten met alle belanghebbende verenigingen van werknemers. Het is voldoende dat de overeenkomst wordt getekend door minimaal één belanghebbende vertegenwoordiging van werknemers. Deze wijziging geldt zowel voor de NOW-1, NOW-2 en NOW-3 regeling.

Intrekking van NOW-subsidie

Als een werkgever vraagt om de aanvraag/voorschot van de NOW-subsidie in te trekken, dan mag deze bij een opvolgend subsidietijdvak een nieuwe omzetperiode kiezen. Die mogelijkheid wordt in de NOW-3 regeling (derde en vierde tranche) in tijd beperkt. Dit betekent wanneer het verzoek om intrekking te laat wordt gedaan, dat dan de werkgever geen vrije keuze van de omzetperiode voor de opvolgende tranche meer heeft. De omzetperiode voor de opvolgende tranche moet dan aansluiten met de omzetperiode van de tranche daarvoor.

Aanpassing van de percentages van de NOW-3.2

Zoals eerder was aangekondigd wordt het vergoedingspercentage in de NOW-3.2 regeling (vierde tranche) verhoogd naar maximaal 85% van de loonsom. De andere parameters worden gelijkgetrokken met die van de derde tranche. De vrijstelling van de loonsomdaling blijft staan op 10% van de loonsom in de referentiemaand. Tot slot blijft ook de omzetdrempel staan op 20%.

Belangrijke vereenvoudiging BTW regeling E-commerce (afstandsverkopen)

Ondernemers die verkopen aan consumenten en/of niet btw-plichtige zakelijke klanten in andere lidstaten van de Europese Unie (EU), ook wel afstandsverkopen genoemd, hebben te maken met ingewikkelde regels en verplichtingen…

Lees meer

Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

Voor ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, verhoogt het kabinet de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) en wordt de Tijdelijke Ondersteuning…

Lees meer

Werkgever: Waaraan moet een goede rittenregistratie voldoen?

Als u kunt bewijzen dat een werknemer in het kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak, mag u de bijtelling voor privégebruik auto…

Lees meer

Word jij de regisseur van onze aangiftepraktijk?

Iedere dag is anders voor jou! Maar jij zou ook niet anders willen. Als regisseur in de ‘fiscale controlekamer’ van ons kantoor stuur jij onze fiscale compliance afdeling aan. Jij…

Lees meer

Internet consultatie wetsvoorstel met betrekking tot aanpassing fiscale behandeling Open CV en Open FGR

Op 29 maart 2021 heeft Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief het startsein gegeven voor een internetconsultatie  over een wetsvoorstel genaamd ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ (‘wetsvoorstel’). Als dit voorstel wet wordt,…

Lees meer

Bezwaarschriften tegen Box 3 aangewezen als ‘massaal bezwaar’

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs in een besluit de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (in de volksmond en hierna box 3-heffing genoemd) in de aanslag inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar aangewezen. Bezwaren…

Lees meer
Back To Top