Skip to content

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer van 17 april 2024.

Wat vooraf ging

Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie van de EU dat de publieke toegang tot gegevens uit het UBO-register, in strijd is met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Toenmalig minister Kaag van Financiën besloot toen direct om voorlopig geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te doen.

Zogenoemde Wwft-instellingen (zoals banken en notarissen, maar ook ons kantoor) zijn echter wel verplicht tot het raadplegen van het UBO-register bij het aangaan van een nieuwe zakelijke transactie met een juridische entiteit. Op basis van de regeling uit een eerdere Kamerbrief kon daarom aan de hand van een bevestigingsmail van de KvK worden vastgesteld of er al dan niet sprake was van een UBO-registratie.

Overgangsregeling

Per 1 juni 2024 is het dus mogelijk voor Wwft-instellingen om bij de cliënt een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen, als de instelling zelf (nog) geen rechtstreekse toegang tot informatie uit de registers heeft. De cliënt kan dit uittreksel opvragen bij de KvK. Hoe dit praktisch werkt, is overigens nog niet bekendgemaakt.

Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instellingen zijn aangesloten op de UBO-registers, geldt voor hen de wettelijke verplichting om zelf het UBO-register te raadplegen. Vanaf dat moment geldt ook weer de plicht om melding te maken als er iets niet klopt met de registratie (terugmeldplicht).

Toekomst

De minister spreekt in de brief de verwachting uit dat de meeste grootbanken voor de zomer wel weer toegang zullen hebben tot het UBO-register. Met overige Wwft-instellingen worden nog gesprekken aangegaan over hun aansluiting op het register. Verder vallen in de brief de volgende punten op:

  • De definitie van UBO wordt zodanig aangepast dat ook personen met een belang van 25% hieronder vallen. Tot nu toe was dat “meer dan 25%”. De verwachting is dat dit tot de nodige aanpassingen in de UBO-registraties zal leiden.
  • Bekeken wordt welke groepen (naast opsporingsinstanties en Wwft-instellingen) een ‘legitiem belang’ hebben om het UBO-register in te zien, zoals bijvoorbeeld de pers. Het Hof van Justitie van de EU leek in de uitspraak van 2022 aan te geven dat eenieder die voornemens is een zakelijke transactie aan te gaan, een legitiem belang heeft bij het raadplegen van het UBO-register. Maar dat zou er de facto toe leiden dat (onder dat voorwendsel) iedereen zich toegang zou kunnen verschaffen.

Zie ook: beslisnota bij kamerbrief 3 april 2024 aan Minster van Financiën

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer

Belastingplan 2024: Ondernemingen en dga

Vervallen belastingplicht open familiefondsen Wil een familiefonds, vaak een fonds voor gemene rekening (fgr), voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan nieuwe voorwaarden…

Lees meer
Back To Top