Skip to content

Privacy statement

Inleiding

Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u of uw werkgever deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te
  maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@maarschalkligthart.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben

Maarschalk-Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende
doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om administratie, financiële en fiscale diensten aan u te kunnen leveren;
 • Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
  wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze fiscale
  verplichtingen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden, maar alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V Nederland gebruikt functionele, analytische, tracking cookies en social media plug-in cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@maarschalkligthart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming
van uw privacy. Maarschalk-Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Maarschalk-Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@maarschalkligthart.nl.

Datalekken

Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Indien u kennis heeft van een datalek of een mogelijk datalek vragen we u hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. u heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging van dit Privacy Statement

Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via onze website te raadplegen.

Bedankt dat u het Privacy Statement helemaal hebt gelezen! Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via privacy@maarschalkligthart.nl.

Back To Top