Ga naar hoofdinhoud

Regel tijdig uw UBO registratie!

Bent u als (mede)eigenaar of bestuurder betrokken bij een rechtspersoon (zoals een BV, NV, stichting of coöperatie) of in een personenvennootschap (zoals een maatschap, VOF of CV), dan heeft u tot en met 27 maart 2022 de tijd om de UBO’s van uw organisatie in te schrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Bestaande entiteiten die niet vóór 27 maart 2022 hebben geregistreerd, worden door de Kamer van Koophandel doorgegeven aan Bureau Economische Handhaving voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving.

Wie is UBO?

UBO (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende) is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van, of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit is bijvoorbeeld de persoon met meer dan 25% van de aandelen in een BV of meer dan 25% eigendomsbelang in een vof. Ook bestuurders met meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting zijn UBO.

Let op: een organisatie kan één of meer UBO’s hebben.

Waarom een UBO register?

Het UBO-register maakt de uiteindelijk belanghebbende inzichtelijk en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Sommige gegevens van in het UBO-register zijn openbaar en andere gegevens zijn alleen door bepaalde personen of instanties in te zien.

Wie moet de UBO registratie verzorgen?

De tekenbevoegde persoon is verantwoordelijk voor de registratie, aldus de KvK, te weten:

  • degene aan wie de onderneming toebehoort, zoals bijvoorbeeld de maten en vennoten bij de C.V., maatschap en V.O.F.,
  • de bestuurder(s) van bijvoorbeeld de B.V., N.V., stichting en vereniging of,
  • wanneer deze er niet zijn, degene(n) die met de dagelijkse leiding is/zijn belast.

Deze personen zijn ook verantwoordelijk voor de te allen tijde juiste en volledige inschrijving en gedeponeerde documenten. De UBO moet hieraan meewerken en op verzoek alle informatie verschaffen die nodig is voor de inschrijving.

In de hier opgenomen presentatie geven wij u informatie over enkele belangrijke aspecten en voorbeelden van de UBO registratie.

Wilt u meer informatie over of hulp bij het registreren als UBO of wilt u weten wie in een bepaalde situatie de UBO is? Dan kunt u contact opnemen met de heer Olaf Koch van ons kantoor.

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld…

Lees meer

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is…

Lees meer

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen. Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer
Back To Top