Skip to content

Regel tijdig uw UBO registratie!

Bent u als (mede)eigenaar of bestuurder betrokken bij een rechtspersoon (zoals een BV, NV, stichting of coöperatie) of in een personenvennootschap (zoals een maatschap, VOF of CV), dan heeft u tot en met 27 maart 2022 de tijd om de UBO’s van uw organisatie in te schrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Bestaande entiteiten die niet vóór 27 maart 2022 hebben geregistreerd, worden door de Kamer van Koophandel doorgegeven aan Bureau Economische Handhaving voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving.

Wie is UBO?

UBO (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende) is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van, of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit is bijvoorbeeld de persoon met meer dan 25% van de aandelen in een BV of meer dan 25% eigendomsbelang in een vof. Ook bestuurders met meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting zijn UBO.

Let op: een organisatie kan één of meer UBO’s hebben.

Waarom een UBO register?

Het UBO-register maakt de uiteindelijk belanghebbende inzichtelijk en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Sommige gegevens van in het UBO-register zijn openbaar en andere gegevens zijn alleen door bepaalde personen of instanties in te zien.

Wie moet de UBO registratie verzorgen?

De tekenbevoegde persoon is verantwoordelijk voor de registratie, aldus de KvK, te weten:

  • degene aan wie de onderneming toebehoort, zoals bijvoorbeeld de maten en vennoten bij de C.V., maatschap en V.O.F.,
  • de bestuurder(s) van bijvoorbeeld de B.V., N.V., stichting en vereniging of,
  • wanneer deze er niet zijn, degene(n) die met de dagelijkse leiding is/zijn belast.

Deze personen zijn ook verantwoordelijk voor de te allen tijde juiste en volledige inschrijving en gedeponeerde documenten. De UBO moet hieraan meewerken en op verzoek alle informatie verschaffen die nodig is voor de inschrijving.

In de hier opgenomen presentatie geven wij u informatie over enkele belangrijke aspecten en voorbeelden van de UBO registratie.

Wilt u meer informatie over of hulp bij het registreren als UBO of wilt u weten wie in een bepaalde situatie de UBO is? Dan kunt u contact opnemen met de heer Olaf Koch van ons kantoor.

Fiscale actualiteiten (juni 2024)

Belangrijk arrest Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminatoir De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. een belangrijk arrest gewezen in een vijftal zaken over box 3. De Hoge…

Lees meer

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan…

Lees meer

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer
Back To Top