skip to Main Content
J.B. (Jan) Maarschalk
Partner Accountancy / AA MBA
023 - 516 06 23
j.maarschalk@maarschalkligthart.nl

J.B. (Jan) Maarschalk

Partner Accountancy / AA MBA

Jan is ruim 34 jaar werkzaam in accountancy en sinds 1996 inschreven als openbaar accountant bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarnaast heeft hij zijn master bedrijfskunde behaald in 2017.

Jan heeft een zeer ruime ervaring in de DGA-adviespraktijk. Zijn advieswerkzaamheden spelen zich af op zowel accountancy- als bedrijfskundig terrein. Als bedrijfskundige gaat zijn aandacht uit naar de vraag of het beter kan. Hoe efficiƫnt is een organisatie en wat is de performance ten opzichte van haar directe concurrenten. Daarbij staat de innovatie-graad en adoptie van veranderingen binnen organisaties centraal.

Daarnaast is Jan vanuit zijn accountancy achtergrond vooral bezig met zaken als herstructurering, fusie en overnames, financieringsvraagstukken en het begeleiden van bedrijven in moeilijkheden. Tevens adviseert hij middelgrote ondernemingen inzake verslaggevingsverplichtingen, consolidatievraagstukken en rapportages met buitenlandse entiteiten.

Back To Top