skip to Main Content

Update 30 maart maatregelen coronacrisis

Overzicht tijdelijke regelingen Noodpakket voor banen en economie

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Hieronder een overzicht van alle regelingen en welke er inmiddels al zijn opengesteld.

Noodpakket voor banen en economie

Over de TOGS en TOZO

Eind vorige week zijn meer details bekend geworden over enkele onderdelen van het noodpakket. Het gaat om De ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)’ een eenmalige gift van €4.000 en de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO’ die bestaat uit drie maanden aanvulling van het inkomen tot maximaal € 1.500 en een krediet voor bedrijfskapitaal van maximaal ruim € 10.000. Hieronder bespreken wij beide regelingen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is één van de noodmaatregelen voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.
Ondernemers in Nederland die zijn genoemd op een lijst met branches en sectoren kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming. De sectorindeling van de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel per peildatum 15 maart 2020.

Inmiddels is de lijst al uitgebreid met extra groepen ondernemers toegelaten in de non-food sector, zoals winkeliers. De lijst wordt maandag 30 maart geactualiseerd en is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes. Daar is ook een webtool beschikbaar.

Aanvragen kunnen van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via https://www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

Welke ondernemers?

De regeling geldt voor de volgende branches en sectoren:

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren
 • Casino’s

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

De voorwaarden op een rij

 • De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
 • Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden.
 • U heeft minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en DGA’s (Tozo)

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers en DGA’s, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk. Een uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto) en de lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

Uitgangspunt is een eenvoudige regeling zonder ingewikkelde toetsing die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken. De regeling is nog niet van kracht. Gemeenten kunnen aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog niet beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Belangrijke websites en pagina’s:

Belastingdienst hervat boekenonderzoeken

De Belastingdienst maakte onlangs bekend dat zij de door het coronavirus opgeschorte werkzaamheden weer zal hervatten. Boekenonderzoeken die afgelopen voorjaar zijn stilgelegd zullen weer opgestart worden en nieuwe boekenonderzoeken op…

Lees meer

Versoepeling urencriterium over 2020

Zelfstandig ondernemers (zzp'ers) hebben recht op verschillende belastingfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Een aantal van die faciliteiten geldt alleen als de ondernemer minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming heeft…

Lees meer

Corona: geen verlaging btw-tarief in Nederland

Een aantal landen in Europa heeft tijdelijk hun btw-tarieven verlaagd in verband met de coronacrisis. Het kabinet geeft aan dat Nederland dit gezien de beperkte verwachte effecten niet zal gaan doen.…

Lees meer

Bijzonder uitstel wegens corona verlengen? Laat u goed adviseren!

Door de gevolgen van de coronacrisis is het voor ondernemers mogelijk om bijzonder uitstel van betaling te vragen voor een periode van 3 maanden. De Belastingdienst stuurt ondernemers, wiens termijn…

Lees meer

Update 26 juni maatregelen coronacrisis

NOW 2.0 gepubliceerd; vanaf 6 juli aan te vragen Het kabinet heeft donderdag 25 juni jongstleden de nieuwe regeling voor looncompensatie bij bedrijven die hard door de coronacrisis zijn getroffen…

Lees meer

Update 9 juni maatregelen coronacrisis

Wacht met aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling tot 2e helft juni! Vanaf 16 maart kon bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor verschillende belastingen. Als een bedrijf door de…

Lees meer
Back To Top