Skip to content

Verlenging steunmaatregelen tot 1 oktober 2021

Verlenging bijzonder uitstel betaling belastingschulden naar 1 oktober 2021!

Het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Wanneer u uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt, moet tegelijk een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijgt u de gelegenheid om vanaf 1 oktober volgend jaar (2022 dus!) de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Heeft u eerder dit jaar al verlenging van het uitstel gekregen dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Hierbij moet u wel voldoen aan de voorwaarden die nu al ook golden voor het verlengen van het bijzonder uitstel. De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

NOW, TVO, TONK en Tozo

Ook de steunmaatregelingen NOW, TVL, TONK en Tozo worden met drie maanden verlengd, tot en met 30 september 2021. De NOW-4 (de zesde periode) zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 26 juli 2021. Wel geldt voor NOW-4 de maand februari 2021 als nieuwe referentiemaand voor de loonsom, in plaats van juni 2020. Ook telt de TVL niet meer mee als omzet voor de tijdelijke NOW-3 en NOW-4 (Q4 2020 – Q3 2021). Werkgevers kunnen bij het verwachte omzetverlies nu al rekening houden met het aangepaste omzetbegrip.

Aanpassingen controlesystematiek NOW

Er is verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de administratieve lasten bij de controle van de NOW te verlagen. Dit heeft geleid tot een zestal aanpassingen.

  1. Het drempelbedrag waarboven een derdenverklaring nodig is, wordt verhoogd naar € 40.000 en de huidige bovengrens van € 125.000 gaat voor NOW 3 en NOW 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.
  2. Beperking werkzaamheden als de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd.
  3. Controle NOW 3 en NOW 4 na afloop als ware het één opdracht. Er blijft wel een afzonderlijke verklaring per tranche nodig.
  4. Inhoudelijke en procesmatige samenvoegingen voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden;
  5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant
  6. Bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, kunnen volstaan met een verklaring met beperkte mate van zekerheid.

Fiscale actualiteiten (juni 2024)

Belangrijk arrest Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminatoir De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. een belangrijk arrest gewezen in een vijftal zaken over box 3. De Hoge…

Lees meer

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan…

Lees meer

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer
Back To Top