skip to Main Content

Verlenging steunmaatregelen tot 1 oktober 2021

Verlenging bijzonder uitstel betaling belastingschulden naar 1 oktober 2021!

Het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Wanneer u uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt, moet tegelijk een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijgt u de gelegenheid om vanaf 1 oktober volgend jaar (2022 dus!) de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Heeft u eerder dit jaar al verlenging van het uitstel gekregen dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Hierbij moet u wel voldoen aan de voorwaarden die nu al ook golden voor het verlengen van het bijzonder uitstel. De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

NOW, TVO, TONK en Tozo

Ook de steunmaatregelingen NOW, TVL, TONK en Tozo worden met drie maanden verlengd, tot en met 30 september 2021. De NOW-4 (de zesde periode) zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 26 juli 2021. Wel geldt voor NOW-4 de maand februari 2021 als nieuwe referentiemaand voor de loonsom, in plaats van juni 2020. Ook telt de TVL niet meer mee als omzet voor de tijdelijke NOW-3 en NOW-4 (Q4 2020 – Q3 2021). Werkgevers kunnen bij het verwachte omzetverlies nu al rekening houden met het aangepaste omzetbegrip.

Aanpassingen controlesystematiek NOW

Er is verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de administratieve lasten bij de controle van de NOW te verlagen. Dit heeft geleid tot een zestal aanpassingen.

  1. Het drempelbedrag waarboven een derdenverklaring nodig is, wordt verhoogd naar € 40.000 en de huidige bovengrens van € 125.000 gaat voor NOW 3 en NOW 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.
  2. Beperking werkzaamheden als de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd.
  3. Controle NOW 3 en NOW 4 na afloop als ware het één opdracht. Er blijft wel een afzonderlijke verklaring per tranche nodig.
  4. Inhoudelijke en procesmatige samenvoegingen voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden;
  5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant
  6. Bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, kunnen volstaan met een verklaring met beperkte mate van zekerheid.

Wet betaald ouderschapsverlof ingevoerd

In augustus 2021 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen. Deze wet is op dinsdag 2 augustus 2022 ingegaan wat betekent dat werknemers, tot het…

Lees meer

Belangrijke fiscale wijzigingen voor de komende jaren

Het kabinet Rutte IV is van plan om een aantal belangrijke fiscale wijzigingen door te voeren. Deze voorgenomen wijzigingen zijn grotendeels opgenomen in de onlangs verschenen ‘Voorjaarsnota’. Deze wijzigingen kunnen…

Lees meer

Belastingdienst gaat UBO-registraties handhaven!

De deadline van 27 maart 2022 voor het registreren van de zogeheten UBO's (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) ligt inmiddels alweer enige tijd achter ons. Gebleken is dat een…

Lees meer

Download nu het e-book ‘Fiscale cijfers 2022’

Fiscale cijfers is een praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. Het geeft u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2022,…

Lees meer

Regel tijdig uw UBO registratie!

Bent u als (mede)eigenaar of bestuurder betrokken bij een rechtspersoon (zoals een BV, NV, stichting of coöperatie) of in een personenvennootschap (zoals een maatschap, VOF of CV), dan heeft u…

Lees meer

Vergoeding belastingrente aan ondernemers en weer excuses Belastingdienst

De Belastingdienst meldt dat door onjuiste geautomatiseerde verwerking een aantal ondernemers ten onrechte geen belastingrente vergoed hebben gekregen bij btw-teruggaven en btw-verminderingen. Zodra het meer dan 8 weken duurt om…

Lees meer
Back To Top