Ga naar hoofdinhoud

Verlenging steunmaatregelen tot 1 oktober 2021

Verlenging bijzonder uitstel betaling belastingschulden naar 1 oktober 2021!

Het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Wanneer u uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt, moet tegelijk een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijgt u de gelegenheid om vanaf 1 oktober volgend jaar (2022 dus!) de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Heeft u eerder dit jaar al verlenging van het uitstel gekregen dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Hierbij moet u wel voldoen aan de voorwaarden die nu al ook golden voor het verlengen van het bijzonder uitstel. De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

NOW, TVO, TONK en Tozo

Ook de steunmaatregelingen NOW, TVL, TONK en Tozo worden met drie maanden verlengd, tot en met 30 september 2021. De NOW-4 (de zesde periode) zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 26 juli 2021. Wel geldt voor NOW-4 de maand februari 2021 als nieuwe referentiemaand voor de loonsom, in plaats van juni 2020. Ook telt de TVL niet meer mee als omzet voor de tijdelijke NOW-3 en NOW-4 (Q4 2020 – Q3 2021). Werkgevers kunnen bij het verwachte omzetverlies nu al rekening houden met het aangepaste omzetbegrip.

Aanpassingen controlesystematiek NOW

Er is verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de administratieve lasten bij de controle van de NOW te verlagen. Dit heeft geleid tot een zestal aanpassingen.

  1. Het drempelbedrag waarboven een derdenverklaring nodig is, wordt verhoogd naar € 40.000 en de huidige bovengrens van € 125.000 gaat voor NOW 3 en NOW 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.
  2. Beperking werkzaamheden als de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd.
  3. Controle NOW 3 en NOW 4 na afloop als ware het één opdracht. Er blijft wel een afzonderlijke verklaring per tranche nodig.
  4. Inhoudelijke en procesmatige samenvoegingen voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden;
  5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant
  6. Bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, kunnen volstaan met een verklaring met beperkte mate van zekerheid.

Eindejaarstips 2022

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 75 tips ingedeeld…

Lees meer

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

Het Hof van Justitie van de EU heeft een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is…

Lees meer

Einde ‘jubelton’ in zicht, onderneem nog in 2022 actie!

De regering heeft aangegeven de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 2024 te willen beëindigen. Maar om het huidige vrijstellingsbedrag van € 106.671 ook in 2023 te…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Invoering verhoogd tarief en…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is het Belastingplan voor 2023 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2023. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het…

Lees meer

Belastingplan 2023: Box 3

Box 3 - Kerstavondarrest In december 2021 heeft de Hoge Raad in het befaamde Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht. Dit…

Lees meer
Back To Top