skip to Main Content

Verlenging steunmaatregelen tot 1 oktober 2021

Verlenging bijzonder uitstel betaling belastingschulden naar 1 oktober 2021!

Het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Wanneer u uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt, moet tegelijk een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijgt u de gelegenheid om vanaf 1 oktober volgend jaar (2022 dus!) de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Heeft u eerder dit jaar al verlenging van het uitstel gekregen dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Hierbij moet u wel voldoen aan de voorwaarden die nu al ook golden voor het verlengen van het bijzonder uitstel. De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

NOW, TVO, TONK en Tozo

Ook de steunmaatregelingen NOW, TVL, TONK en Tozo worden met drie maanden verlengd, tot en met 30 september 2021. De NOW-4 (de zesde periode) zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 26 juli 2021. Wel geldt voor NOW-4 de maand februari 2021 als nieuwe referentiemaand voor de loonsom, in plaats van juni 2020. Ook telt de TVL niet meer mee als omzet voor de tijdelijke NOW-3 en NOW-4 (Q4 2020 – Q3 2021). Werkgevers kunnen bij het verwachte omzetverlies nu al rekening houden met het aangepaste omzetbegrip.

Aanpassingen controlesystematiek NOW

Er is verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de administratieve lasten bij de controle van de NOW te verlagen. Dit heeft geleid tot een zestal aanpassingen.

  1. Het drempelbedrag waarboven een derdenverklaring nodig is, wordt verhoogd naar € 40.000 en de huidige bovengrens van € 125.000 gaat voor NOW 3 en NOW 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.
  2. Beperking werkzaamheden als de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd.
  3. Controle NOW 3 en NOW 4 na afloop als ware het één opdracht. Er blijft wel een afzonderlijke verklaring per tranche nodig.
  4. Inhoudelijke en procesmatige samenvoegingen voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden;
  5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant
  6. Bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, kunnen volstaan met een verklaring met beperkte mate van zekerheid.

Voorstel betaald ouderschapsverlof door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft recentelijk het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel regelt onder andere dat werknemers vanaf de zomer van 2022 negen weken lang een uitkering…

Lees meer

Vervanging oude ondernemersportaal Belastingdienst

De Belastingdienst verstuurt ruim 280.000 brieven aan ondernemers die op dit moment de btw-aangiften doen via het oude ondernemersportaal. Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude ondernemersportaal. In de…

Lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap uitgesteld

De staatssecretaris van Financiën is ingegaan op de gevolgen van de coronapandemie op het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. De ontwikkeling van het aantal aanmerkelijkbelanghouders met excessieve schulden…

Lees meer

Aftrek scholingsuitgaven geschrapt

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting komt per 1 januari 2022 te vervallen. Daarvoor komt in de plaats het Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget) voor opleiding en ontwikkeling. Werkenden…

Lees meer

BIK-regeling per 1 januari 2021 ingetrokken

Het demissionair kabinet trekt de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 omdat de Europese Commissie dit als ongeoorloofde staatssteun kan aanmerken. Het voorstel is om…

Lees meer

Hans van Schie over NOW bij BoBizzNizz

In de laatste uitzending vóór de zomerstop schoof partner Hans van Schie weer aan bij BoBizzNizz, het zakenradioprogamma voor ondernemers in Duin- en Bollenstreek. Met het voltallige deskundigenteam werd vooruitgekeken…

Lees meer
Back To Top