Skip to content
Onze diensten
Vermogensregie

Naarmate de omvang van het vermogen toeneemt, en ook de diversiteit in de diverse vermogensbestanddelen, ontstaan steeds meer vragen over het aanwezige vermogen: ‘Controle houden over uw vermogen zonder dat het uw leven domineert?’, ‘Zijn uw investeringen optimaal?’ en ‘Wat gebeurt er met het familievermogen als u er niet meer bent?’.

Wij zorgen voor inzicht, begeleiding, samenwerking en coördinatie van verschillende adviseurs, banken, vermogensbeheerders, notarissen. Hierdoor houdt u meer tijd over om u te concentreren op andere activiteiten, zoals de familie, het ondernemerschap, filantropische projecten, carrières buiten het bedrijf of interessante hobby’s en studies.

Wij zorgen voor inzicht en begeleiding bij een passende asset allocatie en begeleiden u in het contact met uw vermogensbeheerders. Vanzelfsprekend kunnen wij ook de administratie voeren.

Dan begeleiden en adviseren wij u bij de overdracht van het vermogen aan de kinderen of eventuele derden.

Kortom, Maarschalk|Ligthart treedt op als uw vermogensregisseur. Vermogensregie benadert complexe en gecompliceerde cliëntsituaties vanuit juridisch, fiscaal, sociale en bedrijfseconomische invalshoeken. Uw persoonlijke situatie nemen wij altijd als uitgangspunt. Wij brengen pro-actief mogelijke optimalisaties onder uw aandacht en verzorgen juridisch-, fiscaal- en financieel advies in relatie tot het vermogen en (de structurering van) uw onderneming.

Het strategisch vermogensplan vormt hierbij de basis. Het strategische vermogensplan geeft u inzicht in uw vermogensontwikkeling, uw inkomsten en uitgaven en uw gewenste vermogensverdeling (‘Asset Allocatie’). Minder ad hoc beslissingen en geen investeringen bij de waan van de dag.  U krijgt een duidelijke visie op het overdragen van uw vermogen naar de volgende generatie. Het geeft u en uw partner inzicht in uw liquiditeiten en rust met betrekking tot de gewenste uitgaven.  En gezien onze expertise kunnen wij u daarbij op een fiscaal hoogwaardig niveau begeleiden.

Samen met u stellen wij uw wensen, doelen en strategische kaders vast. Met het strategisch vermogensplan ontstaat een (dynamisch) document waaraan de beslissingen rondom het vermogen worden getoetst. Denk hierbij aan zaken als het aangaan van nieuwe beleggingen en het aanpassen van de fiscaal-juridische structuur vanwege wijzigende wetgeving of veranderende persoonlijke omstandigheden.

De vermogensverdeling/Asset Allocatie volgt uw situatie en niet andersom. Uw rendement en risico wordt voor 70 tot 90% bepaald door de vermogensverdeling. Door aandacht te besteden aan uw portefeuille en deze goed te verdelen over verschillende financiële waarden bepaalt u uiteindelijk of uw doelstelling wordt behaald. Dus niet beleggen met de waan van de dag, maar op basis van een weldoordacht vermogensplan.

Afhankelijk van de resultaten in uw portefeuille en binnen de diverse beleggingscategorieën zal u de asset allocatie ook zo nu en dan moeten heroverwegen en herschikken. Wij houden totaaloverzicht en begeleiden u in het contact met, en het selecteren van, uw vermogensbeheerder.

Monitoring en inzicht is hierbij essentieel. Wanneer uw vermogen is verdeeld over meerdere categorieën dan is al snel niet meer duidelijk hoe deze verdeling nu precies is. Zeker bij personen en families waarbij het vermogensbeheer en bijbehorende compliance zich over meerdere complexe entiteiten uitspreiden, zoals samenwerkingsverbanden, familie- en beleggingsfondsen, commanditaire vennootschappen, stichtingen, etc.

Advies of vragen?
Diensten op maat

Om u en uw vermogen zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken wij met diensten, namelijk: ‘Full-service Compliance’, ‘Vermogensregie’ en ‘Private Office’. Deze diensten zijn zorgvuldig door ons team samengesteld en altijd op maat en naar wens aan te passen.

Advies nodig welke dienst het beste bij u en uw onderneming past? Wij gaan graag met u in gesprek.

Back To Top