Skip to content

Wet betaald ouderschapsverlof ingevoerd

In augustus 2021 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen. Deze wet is op dinsdag 2 augustus 2022 ingegaan wat betekent dat werknemers, tot het kind 1 jaar is, negen weken lang met verlof kunnen gaan, waarbij 70% van het salaris wordt uitbetaald. Dit gaat het UWV uitkeren.

Er bestonden al andere regelingen, zoals:

  • Zwangerschapsverlof: zes weken
  • Bevallingsverlof: tien weken
  • Geboorteverlof: vijf dagen (100% doorbetaald) en vijf weken (70% vergoed)

Boven op de bovenstaande regelingen geldt vanaf nu het ouderschapsverlof. Het maximumaantal verlofuren per kind bedraagt 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Voor 9 van die 26 weken wordt een uitkering ontvangen van het UWV, mits deze binnen het eerste levensjaar van het kind vallen.

Goed om te weten:

  • De nieuwe regeling geldt alleen voor ouders in loondienst. Zzp’ers hebben hier dus geen recht op.
  • Het betaalde ouderschapsverlof geldt niet alleen voor ouders waarvan het kind na 2 augustus wordt geboren. Het geldt ook voor werkende ouders die in het afgelopen jaar een kind hebben gekregen (zolang het kind nog niet 1 jaar is geworden en als de ouders hier nog recht op hebben).

Wat betekent het ouderschapsverlof voor de werkgever?

Als uw werknemer ouderschapsverlof wil opnemen, kunt u voor uw werknemer de WAZO-uitkering voor betaald ouderschapsverlof aanvragen (vanaf 9 augustus 2022). De uitkering vraagt u achteraf aan. Dit betekent dat u, nadat uw werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen, de uitkering aanvraagt.

Meer informatie over het betaalde ouderschapsverlof vindt u op de website van het UWV.

Fiscale actualiteiten (juni 2024)

Belangrijk arrest Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminatoir De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. een belangrijk arrest gewezen in een vijftal zaken over box 3. De Hoge…

Lees meer

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan…

Lees meer

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer
Back To Top