Ga naar hoofdinhoud

Wie

Maarschalk|Ligthart ontwikkelt zich mee met haar klanten en biedt dienstverlening, die past bij de groeifase van het bedrijf én past bij de ontwikkelingsfase van de ondernemer zelf. Naarmate de onderneming groeit, verandert ook de behoefte aan advies, welke advisering ook verder reikt dan alleen financiële informatie.

MaarschalkLigthart Grafiek

Pioniersfase

Als pionier is uw ondernemerschap begonnen met een idee en heeft u het lef gehad om dit idee te vertalen naar een onderneming. In deze eerste fase van een bedrijf is vooral sprake van een behoefte aan ondersteuning op het gebied van compliance. Welke wet- en regelgeving is van toepassing en hoe kan de onderneming daar efficiënt aan voldoen? Wij zorgen in deze fase voor actuele en betrouwbare cijfers en een optimaal benutting van alle mogelijke fiscale faciliteiten.

Groeifase

Wanneer uw bedrijf in een groeifase raakt, verandert de behoefte aan externe ondersteuning. De compliance is op orde. De primaire fiscale keuzes zijn gemaakt en de onderneming groeit. Beschikken over de juiste management- en stuurinformatie en kennis op gebied van bedrijfsvoering in het algemeen en van verslaglegging in het bijzonder staan in deze fase centraal. Daarnaast is de financiering van de groei een toenemend vraagstuk. De groei van uw onderneming vraagt om bijpassende structurering en fiscale advisering en positionering.

Consolidatiefase

Na een fase van groei en financiering volgt een fase waarin het van belang is om uw investeringen en inspanningen te laten renderen, de consolidatiefase. Er ontstaat behoefte aan een ondernemingsstrategie, die is gericht op stabiliteit en controle. Een goede vermogensstructurering draagt hier aan bij. Niet alleen financieel en fiscaal, maar ook juridische zaken gaan een prominente(re) rol spelen. Uw blik gaat meer vooruit naar kansen en mogelijkheden, maar risico’s en bedreigingen ten aanzien van de continuïteit van uw onderneming. Gaat u zelf op overnamepad om de onderneming te versterken of is overgenomen worden misschien wel een beter scenario? In deze fase heeft u een sterke adviseur nodig, die met u meedenkt maar ook kritisch durft te zijn over de gekozen en te kiezen strategie en het daarbij passende besturingsmodel.

Opvolgingsfase

In de daaropvolgende fase staat de opvolging centraal, waarin wederom een andere adviesbehoefte ontstaat. Wanneer draagt u de onderneming over? Hoe gaat u uw onderneming overdragen en aan wie? Ligt een managementbuy-out voor de hand of is een familiaire opvolging meer gewenst? Of vormt een concurrent wellicht de ideale overnamekandidaat Ook kan gedacht worden aan een venturecapital partij welke met meer middelen wellicht wel die doelen weet te realiseren die voor de onderneming tot op heden onhaalbaar zijn gebleken.

Bij overdracht van uw bedrijf gaat de emotie van het overdragen van de zeggenschap een belangrijke rol spelen. De ‘softe’ kant van de advisering staat voorop en dit vraagt om een vertrouwenspersoon.

En hoe wenst u vorm te geven aan de nieuwe rol van ‘inactieve DGA’? Behoudt en wellicht verdere uitbouw van het door u opgebouwde vermogen en een fiscaal vriendelijke overdracht naar een volgende generatie vormen belangrijke vraagstukken.

Wij werken voor

  • Start-ups / Pioniers
  • Bedrijven in groot MKB segment
  • Familievennootschappen
  • Vermogende DGA’s
  • Familiestichtingen
Back To Top